Розвиток телекомунікацій та комп’ютерних мереж

На сучасному етапі за рівнем розвитку електронної комерції перше місце посідають США. Європа значно відстає. Електронна комерція в Україні, спираючись на американський і європейський досвід, буде розвиватися своїм шляхом, оскільки на її розвиток впливає багато чинників:

  1. Відсутність законодавства, яке однозначно описує використання електронно-цифрового підпису і засобів захисту інформації.
  2. Нерозвиненість он-лайнових засобів платежів як наслідок загальної непоширеності серед населення банківських карток.
  3. Національні традиції ставлення до праці, які призводять до невміння швидко, якісно и ефективно обробляти замовлення в мережі.
  4. Користувачі Internet становлять поки що дуже малий відсоток від загальної кількості населення країни, що стримує інвестування і реалізацію серйозних комерційних проектів в Uanet.
  5. Відсутність у Uanet цікавих локальних контент-ресурсів.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.