Автаркія

Автаркія – (гр. – самозадоволення) – політика господарського відокремлення, самозабезпечення країни, створення замкнутого господарства, що призводить до розриву традиційних зовнішньоекономічних зв'язків. Держава намагається розвивати ті галузі, які б дали їй змогу відмовитися від імпорту, або шукає замінники сировини, що ввозиться з-за кордону. Автаркія була офіційною економічною доктриною фашизму, уряду Китаю під час «культурної революції». Нині автаркія у чистому вигляді не існує. В умовах міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації господарського життя політика автаркія заподіює країні значних економічних збитків, призводить до її соціально-економічного відставання, зниження життєвого рівня населення, стримування науково-технічного прогресу. Проявом тенденції автаркії в наш час є всиновлення окремими країнами або економічними угрупованнями високих митних тарифів, інших засобів сі римування та обмеження зовнішньоекономічних зв'язків.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.