Андерайтер

Андерайтер (англ. underwriter – той, що підписує) – 1) маклер з операцій з цінними паперами; 2) у банківській діяльності, на ринку цінних паперів – фізична або юридична особа, яка гарантує емітенту (акцій або інших цінних паперів) їх розміщення на ринку на погоджених умовах за спеціальну винагороду; 3) у страхуванні – юридична особа, відповідальна за укладання страхових (перестрахувальних) контрактів і формування портфеля страхових зобов'язань здійснює підписку страхового поліса або бере на себе страховий ризик.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.