Асоційовані з ЄС країни

Асоційовані з ЄС країни – країни (більшість з яких слаборозвинуті), що мають з Європейським Союзом двосторонні угоди про приференціальний (пільговий) торгово-економічний режим. Поділяються на дві основні групи. Перша підписала Ломейську конвенцію про асоціацію 43 країн Тропічної Африки, 10 країн Карибського моря і 7 країн Тихого океану. Друга – середньоморські країни (Алжир, Єгипет, Ірландія Ліван, Марокко, Сирія, Туніс), що підписали двосторонні угоди з ЄС. При вступі до ЄС Франція домовилася про надання своїм колоніям у Тропічній Африці пільгового митного режиму. Аналогічно склалася ситуація з колишніми колоніями Великобританії при її вступі до ЄС. Першою (1975-80) та другою (1981-85) Ломейськими конвенціями слаборозвинутим країнам були надані митні та кредитні пільги. Зокрема, Европейський фонд розвитку протягом 1981-85 виділив їм кредити на суму понад 4,5 млрд. ЕКЮ. Пільгові кредити цим країнам також надав Європейський інвестиційний банк.

Сім країн Тихого океану безмитне ввозять до країн–членів ЄС 99,5% своїх товарів (крім деяких продуктів сільського господарства, що конкурують з аналогічними товарами в країнах ЄС). Причому вони з 1975 не зобов'язані надавати митні пільги товарам з країн ЄС. У 90-х XX ст. виявили бажання вступити до ЄС як асоційовані члени Україна, Білорусь та деякі інші пострадянські країни і країни Східної Європи Сім країн (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Естонія та Румунія) формально стали асоційованими членами ЄС. Це означає, що вони проходять попередній етап підготовки до вступу в ЄС.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.