Внутрігосподарське планування

Внутрігосподарське планування – діяльність управлінського апарату підприємства – державного, акціонерного, кооперативного, приватного – щодо встановлення завдань окремим підрозділам (цехам, бригадам, ланкам), виробничим дільницям і забезпечення їх виконання. Завдання можуть бути як перспективні, так і поточні й оперативні. Перспективні плани (найчастіше п'ятирічні) в період переходу України до соціальної ринкової економіки в умовах нестабільності для внутрігосподарських підрозділів переважно не розробляють.

Поточні плани (техпромфінплани) є складовою річних планів, що охоплюють розвиток виробництва, техніки, економіки й фінансів. Поточні плани передбачають виробництво й реалізацію продукції, планування собівартості, праці (кількість працівників, продуктивність праці, фонд зарплати), використання матеріально-енергетичних ресурсів, підвищення ефективності виробництва. Поточне внутрігосподарське планування конкретизують у планах окремих підрозділів підприємства на коротші терміни (півріччя, квартал, декада). Підприємство самостійно здійснює внутрігосподарське планування, визначає перспективу розвитку виходячи з попиту на його продукцію роботи, послуги й з необхідності забезпечення потреб виробництва і соціального розвитку, підвищення особистих доходів його працівників. Внутрігосподарське планування підпорядковане виконанню договорів зі споживачами (покупцями), робіт, послуг у т.ч. з державними органами і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.