Віртуальна корпорація

Віртуальна корпорація – принципово новий спосіб (форма) організації бізнесу за допомогою комп’ютерних мереж (наприклад, інтернет), коли обіг, обмін і торгівля будь-якими товарами чи послугами у світовому масштабі здійснюються в електронно-інформаційному вигляді, а відносини між партнерами будуються насамперед на довірі, без їх особистих зустрічей, укладання юридичних угод і відкриття офіційного офісу за конкретною географічною адресою. Ідея віртуальної корпорації полягає у цілком легальному пошуку зарубіжних партнерів, налагодженні взаємозв'язків з ними за допомогою світових електронно-інформаційних мереж, в основі яких лежить принцип «послуга за послугу» або ж «гроші за послугу», а після здійснення реальних угод – отримання прибутку. На відміну від традиційної бізнесової корпорації, віртуальна корпорація не має визначеного числа працівників (учасників), зафіксованої організаційної структури та інших а грибу і їв формальної організації. Предметом діяльності віртуальної корпорації є робочі вакансії в інших країнах, туристичні круїзи, аналітичні розробки, інвестиційна інформація, інформація про наукові та ділові конференції, резюме книг, наукових статей тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.