Інкорпорація

Інкорпорація – 1) приєднання до однієї корпорації або організації інших, 2) надання групі осіб статусу юридичної особи або корпорації 3) систематизація законів держави у встановленому порядку.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.