Виручка від реалізації

Виручка від реалізації – кошти, що надійшли на рахунок підприємства за реалізовану продукцію чи надану послугу. Виручка від реалізації складається з суми, отриманої від реалізації основної продукції, товарів народного споживання відходів виробництва, наднормативних і зайвих матеріалів. З неї вилучається вартість продукції, відвантаженої споживачу з порушенням умов договору поставки (за термінами, номенклатурою, асортиментом, якістю продукції). Виручка від реалізації залежить від обсягів виробленої та реалізованої продукції, від якості й ціни. Вільні й договірні ціни призводять до необґрунтованого збільшення загальної суми виручки.

 

Договірні ціни посилили інфляційні процеси в Україні в 90-х. Водночас вони прискорили поновлення асортименту продукції на державних підприємствах, що сприяє збільшенню їх виручки. Гонитва за високою виручкою за рахунок лише цінового фактора призводить до стагфляції – спаду виробництва за зростаючої інфляції. Своєчасність і повнота надходження виручки від реалізації значною мірою сприяє його нормальному фінансовому стану, дає змогу своєчасно виплачувати заробітну плату, здійснювати оплату рахунків постачальників, розрахунки по платежах до бюджету, погашення позик банку. Окремо виділяють виручку від реалізації вибулого майна, що складається з коштів від продажу зайвого і невикористовуваного обладнання, транспортних засобів, іншого майна, які належать до основних фондів. Ці кошти спрямовують на розвиток виробництва, фінансування капітальних вкладень інформацію про розміри. Виручка від реалізації вибулого майна вміщують у бухгалтерській звітності про рух статутного фонду. Розрізняють також виручку від товарів за валюту (валютну виручку). Такий продаж здійснюється з метою впливу на купівельну спроможність національної валюти. Ця виручка складається з суми валютних надходжень від експорту то варів за відрахуванням видатків, пов'язаних із поставкою товарів на експорт. Показник «валютна виручка» використовують для розрахунку ефективності експорту.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.