Дата закінчення депозиту

Дата закінчення депозиту – останній день для реалізації опціону. Термін опціону на ф'ючерси закінчується в певний день місяця, який передує місяцю виконання поставки (так, термін опціону на вересень закінчується в серпні).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.