Залежність

Залежність – 1) відношення одного явища або процесу до інших як наслідку до причини, 2) підпорядкування одних осіб іншим за відсутності економічної свободи, 3) становище економічного суб'єкта, за якого його існування та діяльність залежать від надання допомоги (матеріальної, фінансової та ін.) або взаємодії з іншими суб'єктами.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.