Залежний попит

Залежний попит – попит на певний вид продукції, що залежить від потреби в продукції вищого рівня, щодо якої цей вид є складовою частиною (наприклад, попит на акумулятори до автомобілів залежить від потреби в самих автомобілях).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.