Величина попиту

Величина попиту – кількість певного виду товарів і послуг, які покупець бажає придбати за певною ціною і впродовж певного періоду часу. Залежить від доходів покупців, цін на товари і послуги, а також їх очікувань, смаків, уподобань.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.