Кліометрія

Кліометрія – наукова дисципліна, що виникла на межі економіки та історії й вивчає економічну історію за допомогою кількісних методів аналізу, статистичного та гіпотетичного моделювання, кількох альтернативних версій розвитку народного господарства в минулому та ін. Сформувалася й набула розвитку у працях американських економістів Р. Голдсміта, С. Кузнеца, Д. Норта та інших на противагу традиційній описовій історії народного господарства.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.