Кореспондуючі відносини (зв’язки)

Кореспондуючі відносини (зв’язки) – взаємозв’язки, які виникають між рахунками під час відображення господарських операцій. Знання кореспонденції рахунків дає змогу розкрити зміст господарських операцій і встановити їх особливості, що має практичне значення для аналізу господарської діяльності підприємств і управління ними.

На практиці використовують прості й складні кореспондуючі відносини (зв’язки). Прості виникають тоді, коли між собою кореспондують лише два рахунки, складні – якщо господарська операція відображається більш як на двох рахунках. Складні кореспондуючі відносини (зв’язки) можуть відображатися по дебету кількох кореспондентських рахунків, а на загальну суму по дебету кредитують один рахунок і навпаки, коли кредитуються кілька рахунків, а на загальну суму з кредиту дебетують один рахунок. Кореспонденція рахунків дає змогу з’ясувати суть кожного запису, розкрити економічний зміст господарської операції.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.