Відносини у промисловості

Відносини у промисловості – теорія та практика взаємовідносин між адміністрацією підприємства та найманою робочою силою. Основними формами таких відносин є регулювання оплати праці й зайнятості, порядок прийняття і перегляду колективних договорів тощо. Термін «відносини у промисловості» використовується в західній економічній літературі.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.