Потік покупців

Потік покупців – рух покупців протягом певного періоду від моменту входу їх до пункту продажу товарів до моменту виходу з нього, під час якого здійснюється їх торговельне обслуговування. Для організації потоку покупців у підприємствах роздрібної торгівлі необхідно:

1) передбачати спеціальні функціональні зони для проходів покупців, розміри яких встановлюються «Будівельними нормами і правилами» і конкретизуються для кожного окремого магазину з урахуванням щільності потоку покупців – кількості покупців на одиницю площі. Для створення комфортних умов руху покупців необхідно 4-10 кв. м торговельної площі на покупця;

2) забезпечити високий рівень свободи пересування і доступу покупців до прилавків обслуговування та виставок товарів, вузлів розрахунків, входу і виходу з магазину;

3) мінімізувати перехрещування потоків покупців з потоками товарів, тари, обладнання;

4) забезпечити найкоротші шляхи руху потоків покупців;

5) виділити площі (зони) торгового залу з урахуванням стадії та інтенсивності потоку покупців.

Спрямування та інтенсивність руху потоку покупців покладено в основу розробки планування торгових приміщень, зокрема розташування зон входу, виходу, вузла розрахунку, зон і місць викладки окремих товарів, напрямків руху покупців на площі торгового залу. Так, у торгових залах магазинів самообслуговування рекомендується спрямовувати рух покупців у напрямку, протилежному до напрямку руху годинникової стрілки.

Кількісна оцінка потоку покупців здійснюється визначенням інтенсивності та щільності потоку покупців. Показник інтенсивності потоку покупців – відношення загальної кількості покупців, які відвідали підприємство торгівлі протягом певного періоду, до тривалості цього періоду. Щільність потоку покупців визначають за формулою:

Щ=І*t/S,

де Щ – щільність потоку покупців, люд./кв.м;

І – інтенсивність потоку покупців, люд./год.;

t – середні витрати часу одного покупця, хв. (визначаються спостереженням);

S – торгова площа, кв.м.

Середні значення щільності потоку покупців можуть суттєво відрізнятися від щільності потоку покупців у «годину пік», тому враховують і коефіцієнт нерівномірності розподілу потоку покупців в розрізі годин роботи магазину.

В технологічних розрахунках застосовують показник «обернена щільність потоку» (кв.м/покупця), необхідний для визначення кількості робочих місць контролерів-касирів:

K=S/(2*n*t),

де S – площа торгового залу, кв.м;

n – площа на одного покупця, кв.м/осіб;

t – середні витрати часу на одного покупця, хв.;

2 – коефіцієнт нерівномірності потоку покупців (може бути і більшим).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.