Грошовий потік

Грошовий потік – сума всіх грошових надходжень і виплат підприємства або компанії за певний період.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.