Номінальні гроші

Номінальні гроші – гроші, що існують лише номінальне, тобто уявні, умовні. На відміну від реальних грошей, номінальні гроші є номінальними знаками вартості товарів і послуг, вільно конвертованої іноземної валюти.

Номінальні гроші – це передусім депозитні або кредитні гроші на банківських рахунках підприємців, населення, іноземців чи національної держави, тому їх називають іще безготівковими.

 

Номінальні гроші мають такі особливості:

  1. це недосконалі гроші, оскільки існують певні обмеження і перешкоди перетворення їх на готівку або товари чи іноземну валюту, за ступенем ліквідності вони значно поступаються реальним грошам;
  2. це формальні гроші, тобто вони не існують реально;
  3. номінальні гроші – неповні гроші, напівгроші (квазігроші);
  4. номінальні гроші – безготівкові гроші, що існують у вигляді грошових вкладів на банківських рахунках, а тому їх часто називають депозитними;
  5. номінальні гроші з'являються і зникають тоді, коли банки надають кредити своїм клієнтам або погашають ці кредити, тому їх часто називають кредитними.

За ступенем ліквідності (якості) номінальні гроші поділяють на високоліквідні (М1) – чекові вклади в комерційних банках, що відносно легко перетворюються на реальні товари або готівку за відповідного обігу чеків як специфічної й особливої форми депозитних грошей, середньоліквідні (М3) – нечекові ощадні вклади, низьколіквідні (М3) – строкові вклади в ощадних банках.

Номінальні гроші можуть обмінюватися на реальні у певній пропорції, тобто за курсом. У національній грошовій системі, що нормально й ефективно функціонує, курс номінальних грошей дорівнює «1» (одна одиниця номінальних, безготівкових грошей обмінюється на одну одиницю готівкових. У розладнаній грошовій системі та в умовах кризи неплатежів курс національних грошей різко знижується (девальвує), а реальних – зростає (ревальвує).

У грошово-кредитній системі України девальвація номінальних грошей відбувалася в період гіперінфляції та спаду виробництва в 1990-93.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.