Грошова рента

Грошова рента – найрозвинутіша форма земельної ренти, яка виникає на основі витіснення відробіткової та продуктової ренти в період розпаду феодального способу виробництва і його переходу до капіталістичної форми. Грошова рента, на відміну від попередніх форм ренти, створила певні стимули до праці, розвитку товарно-грошових відносин.