Досконалі гроші

Досконалі гроші – гроші, які мають найвищу ліквідність і відносно легко й швидко можуть бути перетворені на товари чи послуги або іноземну вільно конвертовану валюту чи національну готівку. Найдосконалішими вважаються паперові, або готівкові, гроші.

 

Досконалі гроші, на відміну від грошей недосконалих, мають такі характерні особливості:

  1. вони є найліквіднішою формою грошей і мають більш-менш стабільну вартість;
  2. це готівкові гроші, що існують у формі банкнот, казначейських білетів й розмінної монети. Як готівкові гроші вони є реальними, а не номінальними (формальними чи уявними) знаками вартості товарів або послуг (а також золота, вільно конвертованої іноземної валюти, майна тощо);
  3. досконалі гроші – гроші декретивні, тобто визнаються державою як платіжний засіб, запроваджуються в товарно-грошовий обіг її відповідним декретом.

Необхідною умовою функціонування готівкових грошей як досконалих (найдосконаліших) грошей є стабільність їх реальної вартості – тієї товарної вартості, яка за ними «стоїть» і на яку може бути обміняна кожна грошова одиниця. Реальна вартість досконалих грошей більш-менш стабільна тільки за відсутності інфляції (або за її помірного рівня). У разі значної інфляції національні готівкові гроші перестають бути досконалими грошима, і функція досконалих грошей поступово переходить до стабільної вільно конвертованої іноземної валюти (найчастіше – американського долара).

У сучасній науковій економічній літературі побутує думка, що національні гроші слід вважати досконалими не лише тоді, коли ступінь їх ліквідності найвищий, а й тоді, коли вони задовільно виконують основні функції грошей є стабільною мірою вартості товарів і послуг, платіжним засобом (засобом обігу), ефективним засобом накопичення капіталу і вартості. Перехідна національна валюта – український купоно-карбованець – через швидке її знецінення і девальвацію поступово втрачала ці функції. Тому купоно-карбованець не міг бути досконалою грошовою одиницею. Але як готівкова валюта більш-менш швидко і без будь-яких обмежень перетворювався на певну кількість товарів чи послуг або іноземну вільноконвертовану валюту. Через те купоно-карбованець, який обслуговував українську економіку на початкових етапах перехідного періоду, можна вважати квазідосконалою грошовою одиницею, а вільноконвертована іноземна валюта (особливо американський долар) у цьому контексті – гіпердосконала грошова одиниця.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.