Грошовий голод

Грошовий голод – нестача готівки в країні під час кредитно-грошових криз та в умовах статкуючої економіки (економіка, що перебуває у фазі депресії). Спостерігався в Україні в 1995-99.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.