Електронні гроші

Електронні гроші – безготівкові розрахунки між продавцями і покупцями, банками та їх клієнтами, що здійснюються за допомогою комп’ютерної мережі, систем зв'язку з використанням засобів кодування інформації та її автоматизованої обробки.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.