Грошово-кредитна конституція

Грошово-кредитна конституція – звід заздалегідь визначених та практично незмінних правил і законів грошово-кредитної політики у США та в інших розвинутих країнах. Головна мета грошово-кредитної конституції – обмеження можливостей негативного впливу недосконалої грошово-кредитної політики на економіку. На думку деяких економістів, і передусім прихильників монетаризму, головними причинами економічних криз є неправильна грошово-кредитна політика, а тому головною метою грошово-кредитной конституції вважають постійні темпи зростання грошової маси (3-4% на рік). Прихильники інших підходів до грошово-кредитній конституції пропонують складніші цілі грошово-кредитної політики, які можуть ставитись із зміною обставин функціонування економічної системи. В Україні підчас проведення економічної реформи в 90-х XX ст. дії уряду в галузі грошово-кредитної політики були хаотичними, що значно погіршувало економічну ситуацію. Назріла необхідність прийняття грошово-кредитній конституції в Україні.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.