Грошова ілюзія

Грошова ілюзія – орієнтація отримувачів грошових доходів на їх номінальну величину без урахування зміни купівельної спроможності грошей, зумовленої підвищенням товарних цін. Грошова ілюзія – важлива складова інфляційної політики і своєрідна форма інфляційного податку, що дає змогу здійснювати перерозподіл національного доходу. Але за хронічної інфляції зниження купівельної спроможності грошей переважно призводить до зниження грошової інфляції. За тривалої економічної кризи, високої інфляції та різкого зменшення національного доходу підвищення номінальних доходів вже не в змозі компенсувати зменшення купівельної спроможності грошей.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.