Грошова маса

Грошова маса – обсяг випущених в обіг паперових грошових знаків (банківських та казначейських білетів), металевих монет і депозитних грошей (грошових засобів на поточних рахунках в банках). У статистиці розвинутих країн існує декілька понять «грошової маси». Найпоширеніший агрегат М1 складається з готівки (банкноти та розмінна монета) і залишків на поточних рахунках («записані на рахунок гроші»), що є основою чекового обігу. Питома вага готівки в агрегаті М1 знижується особливо швидко при використанні комп'ютерних систем у банківській справі. До грошової маси також належать засоби на строкових депозитах у комерційних банках, що разом з М1 входять до агрегату М2. Агрегат М3 складається, крім того, ще й із засобів на строкових ощадних внесках у державній поштово-ощадній мережі, в кооперативних банках. Отже, основна частина грошової маси – це банківські депозити (кредитні гроші), а також деякі види цінних папери, що мають таку ж купівельну спроможність, як і банківські рахунки. Грошова маса у розвинутих країнах світу формується нині на основі кредитів, тобто банківська система, надаючи кредит підприємствам та організаціям, окремим особам, збільшує грошову масу, оскільки в обіг при цьому надходить додаткова кількість загальної купівельної сили.

 

Основний вид грошей на сучасному етапі – паперові знаки вартості й передусім кредитні гроші – банкноти, чеки. У розвинутих країнах світу державні паперові гроші, насамперед білети державної скарбниці, як правило, не випускають. Роздрібний товарообіг обслуговують білонні монети з міді, нікелю, алюмінію та інших металів і сплавів їх питома вага у грошовому обігу США – до 10%, приблизно така ж частка припадає на готівкові розрахунки. У Великобританії вона становить майже 20%. Якщо після Другої світової війни співвідношення між безготівковим і готівково-грошовим обігом було 4:1, то на початку 90-х – 20:1. Чеки, векселі (що обслуговують безготівковий обіг) легко переходять у готівку. В структурі сучасних кредитних грошей приблизно 70% – чеки і 20% – банкноти. В грошовому обігу також використовуються казначейські векселі, сертифікати, облігації. Грошовий обіг у США майже на 40% обслуговує рух товарів і послуг і на 60% – фінансові операції (з цінними паперами, податковими платежами, наданням позик тощо). Структура грошової маси у високо- та слабо- і середньорозвинутих країнах світу істотно відрізняється, про що свідчить порівняльна характеристика грошової маси в Україні і США.

УКРАЇНА:

 1. Гроші поза банками.
 2. Кошти на рахунках і поточних депозитах.
 3. М1 (1+2).
 4. Строкові депозити і валютні заощадження.
 5. М2 (3+4).
 6. Кошти клієнтів по трастових операціях банків.
 7. М3 (5+6).

США:

 1. Готівка.
 2. Дорожні чеки.
 3. Депозити до запитання.
 4. Інші депозити з можливістю виписувати під них чеки (зокрема й рахунки.
 5. М1 (1+2+3+4).
 6. Угоди про продаж цінних паперів та євродоларів з випуском за обумовленою ціною на наступний день.
 7. Взаємні фонди грошового ринку (загального призначення, брокерсько-ділерські).
 8. Депозитні рахунки грошового ринку.
 9. Заощаджувальні депозити.
 10. Дрібні термінові депозити.
 11. М2 (5+6+7+8+9+10).
 12. Взаємні фонди грошового ринку (лише інституціональні).
 13. Великі термінові депозити.
 14. Угоди про продаж цінних паперів з наступним викупом їх у встановлений термін за обумовленою ціною.
 15. Євродолари на певний термін.
 16. М3 (11 + 12+13+14+15).
 17. Ощадні облігації.
 18. Короткотермінові векселі державної скарбниці.
 19. Банківські акцепти.
 20. Комерційні векселі.
 21. М3 в сумі з іншими ліквідними активами.

Частка М1 у ВВП України в 1995 становила 8,8% (у США – 16,4%), частка М2 – 12,9% ВВП (у США – майже 60%), а частка М3 – 13,1 (у США – до 90%), у країнах Заходу частка готівки становить приблизно 10% грошового агрегату М3, а в Україні – до 40%. У 1997 частка готівки в Україні зросла до 49%, а частка депозитів підприємств скоротилася до 23% (в 1992 – до 60%). На структуру грошової маси в Україні в 90-ч негативно впливала значна доларизація економіки. Так, у 1995 населення придбало іноземної валюти майже на 2 млрд. крб., а продало – на 800 млн. крб. За незначної величини грошової бази (грошей високої ефективності) в Україні (у 1995 вона становила 3,5 млрд. крб.) це істотно скорочує грошову базу НБУ, деформує дію законів грошового обігу. Якщо на початку 1993 на 100 крб. ВВП припадало в обігу 50 крб., то на початку 1997 – лише 11,1 грн. У готівковому обігу на початку 1999 також перебувало 12 млрд. дол. США, понад 5 млрд. німецьких марок, майже 5 млрд. російських рублів, що деструкгивно впливало на грошову систему держави.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.