Поведінка на основі принципу розумної достатності

Поведінка на основі принципу розумної достатності – поведінка підприємства або компанії, які неспроможні забезпечити привласнення максимальних прибутків, а прагнуть отримати оптимально достатній прибуток на основі відповідних темпів зростання.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.