Зомбарт (Sombart) Вернер

Зомбарт (Sombart) Вернер (1863-1941) – німецький економіст, соціолог та історик, представник історичної школи політичної економії. Вивчав юриспруденцію і політичну економію в Берлінському університеті, був професором у Бреславлі (нині Вроцлав) і Берліні. Впродовж 20 років вважав себе прихильником ідей К. Маркса. Згодом видав працю, присвячену проблемам пролетаріату, яка свідчила про його розрив з теорією Маркса. Був учнем Г. Шмоллера – представника історичної школи. Завданням економіста та історика Зомбарт вважав визначення характеру кожної економічної системи в її своєрідності. Господарська діяльність, на його думку, зумовлена різними факторами, втіленими у певних інститутах, завдяки яким можна виділити специфічні риси економічної системи.

Аналізуючи капіталізм, значну увагу приділяв організаційним і технологічним факторам, доповнював їх поняттям господарського духу (як реальної сили, що втілює творчі елементи культури, які духовно живлять усі сторони життя в певну епоху). Зомбарт розрізняв поняття «економічні стадії», «економічні системи», «господарська діяльність», але вживав їх науково некоректно. Головною метою господарської діяльності, за Зомбартом, є зростання багатства, насамперед у грошовій формі. Мета капіталізму – нагромадження мінової вартості. Проте прагнення до збагачення призводить до знецінення моральних принципів. Незважаючи на впровадження комерційного планування, економічна система капіталізму має ірраціональний характер. Капіталістична організація ґрунтується на принципах індивідуалізму та лібералізму. Водночас його структура є авторитарною, більшість контролюється меншістю, координація досягається за допомогою децентралізованого ринку. Зомбарт стверджував, що підприємство є лише уявною побудовою. Це свідчило про містичність його поглядів, приписування психічним явищам вирішальної ролі в розвитку суспільства (так, євреї, на його думку, відповідальні за розвиток капіталізму). Він вважав, що капіталістична система втрачає гнучкість внаслідок державного регулювання, а вартість розглядав як уявний, логічний факт. Зомбарт – один з авторів теорії «організованого капіталізму». В останні роки життя перейшов на позиції фашизму, виступав за кастову структуру суспільства, в якій головна роль повинна належати державі та військовим керівникам.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.