Блауг Марк

Блауг Марк (н. 1927) – англійський економіст, дослідник проблем історії економічного аналізу, економічної історії провідних країн світу, економіки мистецтва й освіти. Народився у 1927 в м. Гаазі (Нідерланди). Здобув економічну освіту в США (Нью-Йорк): бакалавр після закінчення Куїнс-коледжу в 1950, магістр (1952) і доктор філософії (1955) Колумбійського університету. З 1953 – викладач Єльського університету. Монографія Блауга «Рікардіанська економіка та історичне дослідження» (1958) – відгук на відродження суспільного інтересу до рікардіанства і марксизму у 50-х в Англії.

Перше видання «Економічної думки в ретроспективі» (1962) Блауга принесло йому світове визнання і було перекладене італійською, німецькою, португальською, японською, французькою та іспанською мовами. З 1963 Блауг живе і працює в Англії, викладає в Лондонському університеті, співпрацює з іншими університетами Англії, Європи й Америки. У 60-ті активно вивчає проблеми економіки освіти, застосовуючи теорію людського капіталу, будує прогнози робочої сили і зайнятості, розробляє плани розвитку й форми фінансування освіти для різних країн світу. По лінії Світової організації праці відвідує Ефіопію, Філіппіни, Судан, Лесото, у складі міси Світового банку працює в Індії та Китаї. Результати цих досліджень висвітлені в монографіях «Вступ до «Економіки освіти» (1970), «Освіта і проблеми безробіття в країнах, що розвиваються» (1973), «Економіка мистецтва» (1976) тощо. Зсередини 70-х постійне захоплення Блауга – економічна теорія й методологія – знову виходить на передній план. У 1968 в Англії побачило світ друге, значно перероблене видання «Економічної думки в ретроспективі», у 1974 – монографія «Кембриджська революція перемога чи поразка», у 1980 – «Методологія економіки», що відіграла в галузі методології економічних досліджень таку ж роль, як «Економічна думка в ретроспективі» в галузі історії економічного аналізу. Значний внесок Блауга й у створення біографічних та бібліографічних довідників про визначних економістів світу: «Великі економісти до Кейнса» (1985), «Великі економісти після Кейнса»(1986), два видання ґрунтовного довідника «Хто є хто в економіці» (1984, 1989). Після виходу на пенсію Блауг продовжує викладацьку й дослідницьку роботу читає лекції у Бекінгемському та Ексетерському університетах, за його редакцією виходить багатотомна серія «Школи в історії економічної думки», побачили світ праці вченого з економічної теорії – «Економічна історія й історія економічної теорії» (1986), «Економічна теорія правда чи фальсифікація» (1989), друге перероблене видання «Методологія економіки» (1992). Блауг – член Британської Академії (1989).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.