Буагільбер (Boisguillebert) П'єр

Буагільбер (Boisguillebert) П'єр – (справжнє прізвище Лап'єзан) (1646-1714) – французький економіст, засновник класичної школи економіки. У працях “«Детальний опис становища Франції, причини зниження її добробуту”, «Звинувачення Франції» засуджував меркантилістську політику абсолютизму, протиставляючи йому свою «систему», низку ринкових реформ, найважливішими з-поміж яких були: 1) проект податкової реформи, що полягала в заміні старої регресивної системи пропорційним або навіть дещо прогресивним оподаткуванням, 2) звільнення внутрішньої торгівлі від обмежень, 3) запровадження вільного ринку зерна, його продаж за ринковими цінами. Буагільбер виступав передусім як захисник селянства. Справедливо доводив, що багатство нації не в грошах, а в продуктах, насамперед сільськогосподарських.

Сільське господарство вважав першоосновою економіки. У теоретичних дослідженнях «Трактат про природу, обробіток і користь зерна», «Розвідка про природу багатства, грошей і податків», «Дослідження про рідкісні гроші» Буагільбер започаткував теорію трудової вартості, виділив «справедливу», або «істинну» вартість і стверджував, що вона повинна покрити виробникові витрати виробництва і забезпечити певний прибуток. Праця має вільно розподілятися між галузями виробництва на основі вільної конкуренції. В основі всіх економічних зв'язків між людьми повинен, на думку Буагільбера, бути обмін продуктами праці, який має здійснюватися відповідно до витрат праці. Робочий час, що припадає на одиницю товару в процесі розподілу праці між галузями за умов вільної конкуренції, формує «істинну вартість». Буагільбер виступав проти меркантилістського обожнювання грошей, вважаючи їх великим злом, що порушує природну рівновагу товарного обміну відповідно до»істинної вартості». Визнавав за ними лише функцію засобу обміну і на цій підставі вимагав замінити золоті й срібні гроші паперовими Буагільбер був переконаний, що доцільно запроваджувати лише такі податки, які сприяють розвитку господарства і не суперечать його природі. Буагільбер — глибокий і оригінальний мислитель-економіст, у працях якого, за словами історика економічної думки Дж. Інгрема, містяться зародки багатьох важливих істин.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.