Сучасний стан наркотичної ситуації в Україні

Криза, пов'язана з розвалом Радянського Союзу, негативно вплинула на стан наркотичної ситуації в Україні. Міжнародний комітет із контролю над наркотиками в доповіді за 1994 рік указав, що в усіх державах – членах СНД продовжується загострення пов'язаних із наркотиками проблем, які загрожують не тільки здоров'ю людей, а й соціально-економічній стабілізації. Злочинність у цій сфері дестабілізує процес формування демократичних правових держав і все ширше проникає в різні сфери економічного й соціального життя держав – членів СНД, що переживають складний перехідний період.

Суспільно небезпечні наслідки поширення наркотизму набувають гострого характеру й стають загрозою практично всім сферам суспільного життя нашої держави.

Предметом злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів в Україні, є в основному наркотики рослинного походження. Найбільш поширеними наркотичними засобами є марихуана й опій. Це зумовлюється сприятливими кліматичними умовами для культивування таких нарковмісних рослин, як мак і коноплі, котрі не тільки вирощуються на полях колективних господарств для фармацевтичної промисловості (за спеціальними дозволами), але й ростуть на великих площах у дикому стані. Ускладнення ситуації на сучасному етапі характеризується не лише збільшенням числа злочинів, пов'язаних із незаконним виробництвом, розповсюдженням і обігом наркотиків, зростанням кількості злочинів, скоєних у стані наркотичного сп'яніння, але й збільшенням числа осіб, що втягуються в незаконний обіг наркотиків.

За результатами досліджень, проведених науковим центром Національної академії внутрішніх справ України, кожний десятий споживач наркотиків самостійно виготовляє їх із маку й конопель.

Однак усе більшої популярності набувають синтетичні наркотики, особливо у великих промислових містах, таких як Донецьк, Дніпропетровськ, Київ, Луганськ, Одеса.

Наркотична злочинність, що являє собою сукупність злочинів, пов'язаних із наркотиками, є найнебезпечнішим проявом поширення наркотизму. Цей вид злочинності становить підвищену суспільну небезпеку, тому що порушує суспільні відносини таких важливих і значущих загальнолюдських соціальних цінностей, що об'єднуються поняттям "здоров'я населення".

Ряд учених і фахівців, таких як М.П. Селіванов, М.С. Хруппа, А. Удод, Є.В. Фесенко й ін., уважають, що реально в Україні більше мільйона наркоманів.

Згідно з офіційними даними в Україні зареєстровано майже 125 тис. споживачів наркотиків, серед яких 6 тис. неповнолітніх. Однак через високу латентність цього явища поза увагою міліції залишається в десять разів більше наркоспоживачів.

Таким чином, поки що маємо в країні більше 1 мільйона людей, які без призначення лікаря вживають наркотики, психотропні речовини або прекурсори,

Є.В. Фесенко вважає, що "офіційна статистика не відбиває рівень наркотизації, реальні масштаби якої в 10-15 разів вище, отже, в Україні сьогодні нараховується не менше 1-1,5 мільйона споживачів наркотиків, велика частина з яких молодь у віці до 29 років".

Тим же часом професор В.О. Соболєв зазначає, що за нормами Всесвітньої організації здоров'я (ВОЗ) на облік стає в середньому кожний 50«й наркоман. Якщо виходити з цієї норми, то в Україні на 1998 р, за найприблизнішими підрахунками число наркоманів дорівнювало 3 млн. чоловік. За нормами тієї ж ВОЗ, якщо частка наркоманів у структурі населення країни складає 7% і більше, то настають необоротні процеси дегенерації населення. Наркокультура починає самовідтворюватися у власних рамках.

Стрімке зростання в країні наркомани, масштабність проблеми, тенденція до погіршення ситуації вимагають від правоохоронних органів створення надійного бар'єра незаконному обігу наркотиків.

З огляду на те, що найбільш уразливими для наркоманії можуть бути загальноосвітні школи, середні спеціальні навчальні заклади та вузи, починаючи з 1998 року там щорічно проводяться оперативно-профілактичні заходи. Мета - створити попереджувальний бар'єр проникненню до них наркотичних засобів.

Заходи протидії поширенню наркоманії включали серед інших і регіональні відпрацьовування нічних клубів, дискотек, барів, казино, місць відпочинку громадян.

Збільшення кількості злочинів, пов'язаних із наркобізнесом, значно випереджає зростання злочинності взагалі. Із метою активізації протидії поширенню наркоманії протягом минулого року разом із заінтересованими відомствами проведено загальнодержавні оперативно-профілактичні операції під умовною назвою "Мак", "Опій", "Допінг". Ужиті заходи сприяли активізації боротьби з наркозлочинністю.

Сучасний стан наркотичної ситуації вимагає своєчасного та відповідного правового забезпечення рекомендацій Верховного Суду України з цього питання, певних наукових досліджень.

В основному увага вчених-юристів приділялася аналізу складів злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, що пояснювалося як зростанням таких правопорушень у загальній структурі злочинності, так і складністю окремих теоретичних положень цієї теми.

У зв'язку з прийняттям антинаркотичних законів 1995 р. до ст.ст. 44, 106, 222, 263, 277 Кодексу України про адміністративні правопорушення було внесено істотні доповнення та зміни. Оновлення адміністративного законодавства і його нори, що передбачають відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів, викликало необхідність більш ретельно вивчити адміністративно-правові заборони, заохочувальні норми, запобіжні заходи й інші нововведення, урахувати істотні недоліки в діяльності правоохоронних органів у боротьбі з правопорушеннями у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Тому підвищення ефективності правозастосовчої діяльності органів внутрішніх справ є одним з актуальних завдань.

Робота з вивчення проблем правильного застосування норм адміністративного права, їх взаємодії з нормами кримінального права пов'язана з необхідністю докладного дослідження правозастосовчої діяльності у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів.

Актуальність даного дослідження визначена необхідністю наукового осмислення нового законодавства, важливістю практичного значення досліджуваної проблеми, пов'язаної з розробленням заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів і прекурсорів і зловживанню ними.

На думку експертів, поширення наркоманії на території нашої та сусідніх держав найближчими роками не зупиниться. Погіршення економічного становища може не тільки активізувати діяльність ділків наркобізнесу, але й сприяти залученню в торгівлю наркотиками незаможних верств населення, насамперед молоді, у тому числі студентів, з урахуванням оперативної обстановки в Україні це дає підстави для висновку, що злочинність, пов'язана з наркотиками, у найближчій перспективі буде для нашої держави однією з найважливіших проблем.

Термін "наркоекспансія" перестав бути гіперболою, Тому в сучасних умовах зусилля органів внутрішніх справ спрямовані на створення надійного заслону, що стримував би поширення наркотизму та наркозлочинності в державі.

Ділки міжнародної наркомафії намагаються максимально використовувати зручне географічне положення України для створення нових злочинних шляхів транспортування наркотичних засобів, що пролягли практично в усіх суміжних з Україною державах.

Основними країнами постачання контрабандним шляхом наркотиків є Росія, Молдова, Польща, Румунія, Угорщина, Литва.

Сформована ситуація свідчить, що ми маємо справу не з окремими фактами, а з кримінальним процесом, який із кожним роком стає все небезпечнішим і становить загрозу національній безпеці.

Злочинність, пов'язана з поширенням наркотиків в Україні, набуває яскраво вираженого міжнародного характеру. Це зумовлюється не тільки постачанням на український ринок "складних" перероблених наркотиків, але й вигідним місцеположенням України, через яку здійснюються транзитні перевезення із Середньої та Південної Азії в Європу. Це негативно позначається на криміногенній обстановці, загострює проблему наркоманії в Україні.

Тому одним із важливих питань є об'єднання міжнародних зусиль у боротьбі з наркоманією і наркобізнесом.

Е.Г. Гасанов уважає, що в сучасному світі, в умовах розвитку в більшості регіонів планети інтеграційних процесів неможливо забезпечити ліквідацію наркоманії в якій-небудь окремо взятій країні. І так само міжнародне співтовариство не може вважати себе вільним від наркоманії, якщо навіть в одній країні її не викоренено. Тому його твердою позицією є пріоритетне значення ефективної координації міжнародного співробітництва: спільне, об'єднане, інтенсивне і послідовне нарощування протидії наркоманії.

А.А. Музика, провівши дослідження у сфері незаконного обігу наркотичних засобів в Україні, стверджує, що для незаконного обігу наркотиків є характерними міжнародні злочинні зв'язки. Тому ситуація, що склалася в найближчих сусідів України, не може не хвилювати нас.

М.П. Селіванов, М.С. Хруппа, говорячи про незаконний обіг наркотичних засобів» підкреслюють, що прогресуюче зловживання ними і різке зростання цін на такі засоби створюють сприятливі умови для формування організованих груп, що займаються нелегальним наркобізнесом, Стає реальністю включення в ці процеси міжнародної наркомафії та її злиття з внутрішніми злочинними угрупованнями, що приведе до появи, існування і розвитку наркомафії на території України.

Таким чином, боротьба з наркозлочинністю має міжнародний характер, ведеться на глобальному рівні Й для багатьох країн стоїть в одному ряду з національною безпекою, економічним розвитком. Тому в боротьбі проти незаконного обігу наркотичних засобів пріоритетного значення набуває міжнародне співробітництво, інтенсивне та послідовне нарощування заходів протидії.

У боротьбі з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин зараз в основному застосовують паліативні заходи, оскільки основні причини цього явища усунути поки не вдається. На жаль, і в найближчій перспективі становище принципово не зміниться. Для зниження гостроти проблеми за дорученням Президента України Міністерство внутрішніх справ разом з іншими заінтересованими відомствами розробило "Програму заходів для реалізації концепції протидії незаконному обігу наркотиків і наркоманії". Зазначена програма розрахована на 2002 -2010 роки і проголошує основні принципи у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків і скорочення попиту на наркотики, забезпечує державну політику в справі здійснення організаційних і правових заходів протидії зловживанню наркотиками, їх незаконному обігу; профілактики цих явищ; лікування і реабілітації осіб, що вживають наркотики без призначення лікаря; контролю за виробництвом і розподілом наркотиків; міжнародного співробітництва у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Значення цієї програми полягає головним чином у профілактичній спрямованості. На наш погляд, сьогодні є необхідність в аналізі й теоретичному дослідженні питань, правовій урегульованості боротьби з поширенням наркоманії.

Протидія незаконному обігу та наркобізнесу в Україні, недопущення розвитку їх антисоціальних тенденцій, а також регулярна державна політика в цій сфері на сучасному етапі є важливими умовами розвиненого суспільства, показниками його економічного, культурного та правового рівня.

Як і в багатьох країнах світу, в Україні наркотичні засоби віднесено до предметів дозвільної системи, коли більшість операцій з ними заборонена, а використання наркотичних засобів чітко регламентується і здійснюється з дотриманням суворих заходів контролю.

Аналіз боротьби з незаконним обігом наркотиків свідчить про те, що скасування заборони на вживання наркотичних засобів і психотропних речовин уже викликає збільшення числа споживачів наркотиків. На тих осіб, хто вживав наркотики, ця заборона й раніше не діяла, однак інших, законослухняних громадян, у тому числі молодь, зняття заборони може підштовхнути до споживання наркотиків, що сприятиме лише активізації розвитку наркоринку. Наркотична залежність, як показують медичні дослідження, розвивається тільки в напрямку кількісного та якісного збільшення споживаних наркотичних засобів і психотропних речовин.

Недооцінка небезпеки та відсутність розуміння соціальної гостроти даного явища накладає відбиток на всі інші аспекти. Тому на сьогодні актуальним завданням залишається привернення уваги суспільства до проблеми та необхідності її кардинального вирішення.

На нашу думку, уживання наркотичних засобів і психотропних речовин без призначення лікаря не може бути особистою справою громадянина, оскільки це рано чи пізно приведе до наркотичної залежності, тобто до хвороби, яка не залишить наркоманові "вибору", зробивши його рабом наркотику.

Відсутність адміністративної відповідальності за незаконне споживання наркотичних засобів не увільняє наркомана від загрози кримінального переслідування за виготовлення, зберігання, перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин. Тому страх перед кримінальним покаранням у поєднанні з лікуванням для багатьох наркоманів є можливістю повернутися до нормального життя.

Наркотичні засоби стали набагато доступнішими, тепер їх можна придбавати майже вільно, як і спиртні напої чи тютюнові вироби, у місцях масового відпочинку молоді (на дискотеках, у нічних клубах, кафе) і навіть у школах та інших навчальних закладах.

Аналіз правоохоронної практики та результати наукових досліджень свідчать про те, що наркоситуація в країні створює реальну загрозу національній безпеці та здоров'ю населення.

Особливо турбує поширення згубного захоплення серед учнів і студентів. Із 25 київських загальноосвітніх шкіл, перевірених працівниками міліції в грудні 2000 року, не знайшлося жодної школи, де б не існувало проблем, пов'язаних з уживанням наркотиків школярами.

Професор А.Я. Гришко вважає, що немедичне споживання наркотичних засобів становить значну суспільну небезпеку. По-перше, наркотики - це не алкоголь чи тютюн, обіг яких перебуває під спеціальним державним і міжнародним контролем. По-друге, наслідки споживання наркотиків набагато згубніші для людини, здоров'я якої небайдуже для суспільства. Крім того, споживання наркотиків має, як правило, груповий характер, що багато в чому наперед визначає втягнення в наркоманію неповнолітніх і молоді. Скасування відповідальності за незаконні дії з наркотичними засобами спричинить не тільки зростання кількості злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків, але й різке збільшення числа загальнокримінальних злочинів, вчинених або в стані наркотичного сп'яніння, або з метою отримання коштів для придбання наркотиків.

Таким чином, боротьба з наркозлочинністю має міжнародний характер. Вона ведеться на глобальному рівні й для багатьох країн стоїть в одному ряду з національною безпекою, економічним розвитком. Тому в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів пріоритетного значення набуває міжнародна співпраця» інтенсивне й послідовне нарощування заходів протидії.

Джерело – глава з монографії:

Бережной А.В., Бахтізін Г.В. Профілактичний облік осіб, які вживають наркотичні засоби або психотропні речовини без призначення лікаря: Практичний посібник / Відп. ред. канд. юрид. наук, доц. К.К. Афанасьєв; МВС України, Луган. акад. внутр, справ ім. 10-річчя незалежності України. - Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. – 144 с.