Логістика – інструмент розвитку ринкової економіки

Логістика (від грецького слова «logistike», що означає мистецтво обчислювати, розмірковувати) – це наука про планування, організацію, управління, контроль і регулювання руху матеріальних і інформаційних потоків в просторі і в часі від їх первинного джерела до кінцевого споживача.

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності розвитку логістичних систем, особливості та тенденції управління та оптимізація матеріальних потоків.

З практичної точки зору, завдання логістики полягає у тому , щоб спростити ланцюжок поставок та забезпечити досягнення остаточної мети – збільшення прибутку.

Логістика використовується в промисловості, матеріально-технічному забезпеченні, торгівлі, на транспорті, в банківській справі, сфері послуг, в комунальному господарстві і інших сферах ринкової економіки.

На думку ряду західних учених, логістика виросла в науку завдяки військовій справі. Перші наукові праці з логістики – французького військового фахівця почала XIX в. Джоміні, який дав таке визначення логістики: «практичне мистецтво маневру військами». Він стверджував, що логістика включає не тільки перевезення, але і широкий круг питань, таких, як планування, управління і постачання, визначення місця дислокації військ, а також будівництво мостів, дорогий і т.д. Як військова наука логістика сформувалася лише у середини XIX століття. Початок широкого використання логістики в економіці доводиться на 60- 70-і роки.

Для означення логістики використовується кілька термінів: управління ланцюжком поставок, менеджмент матеріалів та логістика. Усі ці терміни мають широке та взаємозамінне використання. Вживаючи термін “логістика”, різні люди часто говорять про зовсім різні речі . Чимало з них концентруються лише на транспорті і обмежують своє уявлення про логістику виключно системами, які забезпечують переміщення продукції від заводських воріт до кінцевих або проміжних споживачів.

Насправді, за своєю суттю логістика є значно ширшим поняттям, ніж просто ланка, котра пов’язує попит та виробничу діяльність підприємства. Таке обмежене розуміння логістики базується на поширених у минулому уявленнях про логістику, коли її функції обмежувалися лише кількома складовими із сучасного комплексного розуміння логістики.

Виокремлюють види логістики:

 • логістика, пов'язана із забезпеченням виробництва матеріалами (закупівельна логістика);
 • виробнича логістика;
 • збутова (маркетингова, або розподільна, логістика);
 • транспортна логістика.

Шлях від постачальника до споживача, який проходять матеріальні і інформаційні потоки називають логістичним ланцюжком.

Макрологістика вирішує питання, пов'язані з аналізом ринку постачальників і споживачів, виробленням загальної концепції розподілу, розміщенням складів на полігоні обслуговування, вибором виду транспорту і транспортних засобів, організацією транспортного процесу, раціональних напрямів матеріальних потоків, пунктів постачання сировини, матеріалів і напівфабрикатів, з вибором транзитної або складської схеми доставки товарів.

Мікрологістика вирішує локальні питання в рамках окремих ланок і елементів логістики. Прикладом може служити внутрішньовиробнича логістика, коли в межах підприємства плануються різні логістичні операції, такі, як транспортний-складські, навантажувально-розвантажувальні та ін.

Мікрологістика забезпечує операції по плануванню, підготовці, реалізації і контролю над процесами переміщення товарів усередині промислових підприємств.

Логістичні функції операції:

 1. Базисні логістичні функції:
  • постачання;
  • виробництво;
  • збут.
 2. Ключові логістичні функції:
  • підтримування стандартів обслуговування споживачів;
  • управління закупівлями;
  • транспортування;
  • управління запасами;
  • управління процедурами замовлень;
  • управління виробничими процедурами;
  • ціноутворення.
 3. Підтримуюі логістичні функції:
  • складування;
  • вантажоперероблення;
  • захисне пакування;
  • забезпечення повернення товарів;
  • сервісне обслуговування;
  • збір поворотних відходів;
  • інформаційно-комп’ютерна підтримка.