Логістика запасів

Філософією „точно в термін” утримання запасів вважається марною тратою коштів, використовується тільки для того, щоб приховати факт існування проблем у функціонуванні типового логістичного ланцюжка. Однак більшість країн дотримується менш радикальних поглядів на це питання. Придбання та утримання матеріальних запасів вимагає значної кількості фінансових ресурсів. Але підприємства прагнуть утримувати додаткові запаси для того, щоб:

  • запобігти нестачі запасів на випадок зміни обсягів у постачанні або попиті;
  • створити запас на випадок підвищення цін;
  • запобігти вичерпанню запасів.

Матеріальні запаси – це вироби народного споживання і інші товари, які знаходяться на різних стадіях виробництва й обігу продукції і очікують особистого і виробничого споживання.

Ефективне управління товарно-матеріальними запасами підприємства вимагає, щоб фахівці підприємства знали кількість своїх запасів, їх цінність, а також місце та спосіб їх зберігання.

Існують різноманітні системи оптимального управління запасами. Кожна система потребує визначення певних розрахункових параметрів:

  1. Система з фіксованим розміром замовлення.
  2. Система з фіксованим інтервалом часу між замовленнями.