Логістична стратегія

Логістична стратегія – це одна з функціональних стратегій підприємства (поряд з виробничою, фінансовою, маркетинговою, стратегією розвитку та ін.), що ідентифікується в логістичних системах і ґрунтується на таких цілях оптимізація рівня запасів, мінімізація часу переміщення матеріалів і виробів, забезпечення високого рівня логістичного сервісу, мінімального акцептованого рівня загальних витрат у логістичному каналі.

Обґрунтування і реалізація логістичної стратегії можливі за таких умов: знання глобальної стратеги та предметно-функціональних стратегій, можливість створення обсягу і структури виробництва з точки зору логістичних вимог, вертикальна інтеграція сфер логістики підприємства, ринково зорієнтована організація підприємства, зорієнтовані на переміщення матеріалів і готових виробів структури постачання, виробництва та дистрибуції, наявність відповідних інформаційних систем і систем управління, відповідність рівнів автоматизації техніки виробництва, переміщення матеріалів та інформації, відповідна кваліфікація зайнятого персоналу.

Логістична стратегія передбачає виконання логістикою функції інтегрування традиційних сфер діяльності підприємства (постачання, виробництва та збуту) і може бути реалізована в умовах власне логістичних систем. Подібні функції виконують на підприємстві фінанси, персонал або стратегія дослідження і розвитку. Однак логістична стратегія для різних підприємств неоднакова, залежить від місця та ролі підприємства в логістичному ланцюгу (підприємства-постачальники, виробники, споживачі, посередники, надавачі транспортних, складських та інших послуг).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.