Комплексна система розробки стратегій управління підприємствами в умовах нестабільності зовнішнього середовища

У сучасних умовах діяльності вітчизняних підприємств – нестабільних, невизначених, мінливих та динамічних – життєво важливим для кожного підприємства є вибір стратегії, що найкраще дозволяє йому використати свій стратегічний потенціал і пристосуватися до умов зовнішнього середовища з урахуванням можливих змін у майбутньому. Для удосконалення процесу розробки стратегій вітчизняним підприємствам доцільно розробити і впровадити у свою практичну діяльність комплексну систему розробки стратегій управління підприємствами в умовах нестабільності зовнішнього середовища.

Результати досліджень свідчать, що зовнішнє середовище більшості вітчизняних підприємств відрізняється високим ступенем нестабільності, що вимагає від них застосування системи управління на основі ранжування стратегічних задач. Саме ця система управління повинна стати основою рекомендованої комплексної системи розробки стратегій управління підприємствами в умовах нестабільності зовнішнього середовища:

Рекомендована комплексна система розробки стратегій управління підприємствами в умовах нестабільності зовнішнього середовища

Комплексна система розробки стратегій управління підприємствами в умовах нестабільності зовнішнього середовища являє собою сукупність взаємопов’язаних елементів управлінської діяльності у сфері стратегічного планування, які забезпечують обґрунтовану розробку стратегій управління підприємствами з орієнтацією на задоволення потреб ринку, при найменшому стратегічному ризику та найбільшій ефективності діяльності у перспективі у нестабільних умовах діяльності.

Комплексна система розробки стратегій управління підприємствами в умовах нестабільності зовнішнього середовища повинна складатися з чотирьох систем: системи стратегічного аналізу і діагностики рівня нестабільності зовнішнього середовища, системи стратегічних орієнтирів підприємств, системи формування стратегічного набору і системи підготовки до реалізації розроблених стратегій.

Система стратегічного аналізу і діагностики рівня нестабільності повинна забезпечувати систематизований збір, обробку та інтерпретацію інформації, проведення стратегічних досліджень для прийняття обґрунтованих стратегічних рішень і своєчасного пристосування до змін стратегічного середовища підприємств. Система стратегічного аналізу і діагностики рівня нестабільності складається з 3-х підсистем: підсистеми збору і обробки стратегічної інформації про стан зовнішнього та внутрішнього середовища, підсистеми методології стратегічних досліджень зовнішнього та внутрішнього середовища, підсистеми стратегічного спостереження за змінами зовнішнього середовища.

Система стратегічних орієнтирів підприємств до свого складу включає підсистему формування або перегляду місії, підсистему розробки стратегічних цілей, підсистему ранжування стратегічних задач і передбачає встановлення стратегічних орієнтирів з урахуванням результатів стратегічної діагностики і довгострокових намірів підприємств, що засновується на найбільш повному пов’язанні зовнішніх можливостей з внутрішнім потенціалом підприємств.

Система формування стратегічного набору у своєму складі містить три підсистеми: підсистему формування стратегій (запланованої частини), підсистему формування адаптивної частини стратегій, підсистему узгодження стратегій і формування стратегічного набору.

Система підготовки до реалізації стратегій є завершальною системою рекомендованої комплексної системи, логічно завершує процес розробки стратегій у підприємстві і складається з 3-х підсистем: підсистеми розробки стратегічних планів, програм і проектів; підсистеми розподілу ресурсів і відповідальності; підсистеми створення «стартового майданчика».

Впровадження комплексної системи розробки стратегій управління підприємствами в умовах нестабільності зовнішнього середовища сприятиме удосконаленню процесу розробки стратегій у вітчизняних підприємствах, підвищенню обґрунтованості прийнятих стратегічних рішень, досягненню довгострокових конкурентних переваг, заснованих на стратегічних можливостях і стратегічному потенціалі підприємства.

Джерело: Фоломкіна І.С., Інилєєв П.Р. «Комплексна система розробки стратегій управління підприємствами в умовах нестабільності зовнішнього середовища»