Логістичні принципи складування

Склади – це будівлі, споруди і різноманітні пристрої, призначені для приймання, розміщення і зберігання, товарів, що поступили на них, підготовки їх до споживання і відпустки споживачам. Склади в логістиці використовуються тільки тоді, коли це дозволяє поліпшити показники крізного процесу.

Види складів:

 1. По відношенню до основних логістичних операцій:
  • у постачанні: склади матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих;
  • у виробництві:
   • склади щодо організаційній структурі (цехові, склади робочих ділянок і т.д.);
   • по видах продукції;
  • у дістрибуції:
   • по потужності і обслуговуваній території (регіональні, територіальні склади і бази);
   • по функціональному призначенню.
 2. По виду продукції:
  • матеріальних ресурсів;
  • незавершеного виробництва;
  • тари і т.д.
 3. По рівню спеціалізації:
  • вузькоспеціалізовані;
  • обмеженого асортименту;
  • широкого асортименту.
 4. По виду власності:
  • приватні (корпоративні);
  • державні і муніципальні підприємства;
  • громадські організацій;
  • асоціації і т.д.
 5. По відношенню до логістичних посередників:
  • власні склади фірми;
  • склади логістичних посередників;
  • транспортних організацій;
  • вантажопереробних і т.д.
 6. По функціональному призначенню:
  • склади буферних запасів, призначені для забезпечення виробничого процесу (страхових, сезонних і ін. видів запасів);
  • склади перевалки вантажів (термінали) в транспортних вузлах, при виконанні змішаних, комбінованих і інших видів перевезень;
  • склади комісіонування, призначені для формування замовлень відповідно до специфічних вимогам клієнтів;
  • спеціальні склади (митниці, тари, поворотних відходів і т.д.).
 7. По типу будівлі конструкції:
  • закриті, мають тільки дах;
  • напівзакриті, дах і одну - три сторони;
  • відкриті (майданчики);
  • спеціальні (бункери, резервуари).
 8. По ступеню механізації складських операцій:
   - немеханізовані; - механізовані; - комплексно-механізовані; - автоматизовані.
 9. По можливості доставки і вивозу вантажів:
 10. пристанційні;
 11. портові;
 12. прирейкові (що мають підведену з/д вітку для подачі і прибирання вагонів);
 13. глибинні.

Основні функції складу:

 1. Перетворення виробничого асортименту в споживчий відповідно до попиту.
 2. Складування і зберігання.
 3. Утилізація і транспортування вантажув.
 4. Надання послуг. Серед них:
  • підготовка товару для продажу (фасування, розпаковування і т.п.);
  • попередня обробка і додання продукції товарного вигляду;
  • транспортний-експедиційні послуги і т.д.

При рішенні проблеми забезпечення складською площею фірма має три альтернативи:

 1. Придбання складів у власність. Використовується за умови постійного попиту, насиченій щільності ринку збуту на обслуговуваній території.
 2. Використання складів загального користування необхідне при низькому об'ємі обороту складу або сезонності товару, що зберігається.
 3. Лізинг складу. Близько за змістом до використання власного складу.

Комбінація власного складу і складів загального користування економічно найбільш доцільна, якщо фірма реалізує продукцію в багатьох різних регіонах і у разі сезонного попиту на товар.

Це завдання особливо актуальне при експлуатації власного складу, оскільки правильний вибір системи складування дозволяє добитися максимального використання складських потужностей.

Система складування передбачає оптимальне розміщення вантажу на складі і раціональне управління ним. У процесі розробки системи складування необхідно враховувати взаємозв'язки та взаємозалежності між зовнішніми (що входять на склад та виходять з нього) та внутрішніми (складськими) потоками об'єкта та пов'язані з ними фактори (параметри складу, технічні засоби, особливості вантажу тощо).

Система складування містить такі складські підсистеми:

 • складована вантажна одиниця;
 • вид складування;
 • обладнання з обслуговування складу;
 • система комплектації;
 • управління переміщенням вантажу;
 • обробка інформації;
 • «будова» (конструктивні особливості будов і споруд).

Вибір раціональної системи складування має здійснюватись у наступному порядку:

 1. визначається місце складу у логістичному ланцюжку та його функції;
 2. визначається загальна спрямованість технічної оснащеності складської системи (механізована, автоматизована, автоматична);
 3. визначається завдання, якому підпорядкована розробка системи складування;
 4. обираються елементи кожної складської підсистеми;
 5. створюються комбінації обраних елементів усіх підсистем;
 6. здійснюється попередній вибір конкурентоспроможних варіантів з усіх технічно можливих;
 7. проводиться техніко-економічна оцінка кожного конкурентоспроможного варіанту;
 8. здійснюється альтернативний вибір раціонального варіанту.

Логістичний процес на сучасних складах передбачає наявність керуючих інформаційними потоками систем, які здійснюють:

 • управління прийманням та відправкою вантажів;
 • управління запасами на складі;
 • обробку документації, що одержується;
 • підготовку супроводжувальних документів при відправці вантажів тощо.