Концепції логістики

Розрізняють три періоди розвитку систем товароруху матеріальної продукції:

 • дологістичний;
 • період класичної логістики;
 • період неологістики.

У дологістичний період (до 1950-х рр.) управління матеріальним розподіленням носило фрагментарний характер.

Класичний період (початок 1960-х рр.) – замість оптимізації перевезень утворюються логістичні системи, які не торкаються безпосередньої діяльності фірми, але приділяють увагу скороченню витрат сукупних витрат.

Неологістика (початок 1980-х рр.) – діяльність компромісів, тобто ефективність управління основується на досягненні максимальної ефективності роботи всього підприємства як єдиного цілого.

Система погляду на те чи інше явище або процес має назву концепція.

Основні положення концепції логістики:

 1. Реалізація принципу системного підходу. Тобто оптимізація матеріального потоку може відбуватися як у межах всього підприємства, так і його окремих підрозділів. Однак досягти максимального ефекту можна лише оптимізувавши або сукупний матеріальний потік від первинного джерела сировини до кінцевого споживача, або окремі його значні ділянки.
 2. Відмова від випуску універсального технологічного та піднімально-транспортного устаткування та використання обладнання, яке відповідало б конкретним завданням та умовам. Для того щоб застосувати логістичний підхід до управління матеріальними потоками, необхідно мати високий рівень науково-технічного розвитку.
 3. Розвиток дрібносерійного виробництва, яке вимагає ринок. При цьому необхідно щоб тривалість виробничого циклу від моменту придбання матеріальних ресурсів до відвантаження готової продукції споживачу була мінімальною. Тож слід скоротити час технологічної обробки матеріалів, а також усіх процесів пов'язаних із закупівлею сировини та матеріалів.
 4. Гуманізація технологічних процесів, створення належних умов праці.
 5. Підрахунок логістичних витрат протягом усього логістичного ланцюга. Одним з основних завдань логістики є мінімізація витрат, пов'язаних з доведенням матеріального потоку від первинного джерела до кінцевого споживача.
 6. Розвиток сервісу на сучасному рівні.
 7. Спроможність логістичних систем до адаптації в умовах ринку.

Діяльність у галузі логістики має кінцеву мету, яка дістала назву «Шість правил логістики»:

 • Товар – за потребою.
 • Якість товару – висока.
 • Кількість – достатня.
 • Час доставки – найзручніший.
 • Місце доставки – куди потрібно.
 • Витрати – мінімальні.

Концепція логістики передбачає такі напрями:

 • формування господарчих зв'язків;
 • визначення потреби в обсягах і напрямах перевезень продукції;
 • визначення послідовності проходження продукції через пункти складування;
 • оперативне регулювання поставок та перевезень;
 • формування и управління надлишками;
 • розвиток складського господарства;
 • надання комерційних та транспортно-експедиційних послуг.

Всі логістичні концепції поділяються на дві групи:

 1. Тягнучі концепції, у яких деталі подаються на наступну стадію виробництва с попередньої за необхідністю, тому жорсткий графік відсутній.
 2. Штофхаючі концепції, у яких деталі подаються на наступну стадію виробництва с попередньої за жорстким виробничим графіком.

Тягнучі концепції:

 • „точно в термін” (just-in-time). Концепція характеризується мінімальними запасами матеріальних цінностей, короткими виробничими циклами, невеликою кількістю постачальників і перевізників, відсутністю страхових запасів, високою якістю готовою продукції і логістичного сервісу, ефективною інформаційною підтримкою. Прикладом такою логістичної концепції є система KANBAN;
 • „худе виробництво” – використовується менше ресурсів, запасів, часу щодо організації виробництва порівняно зі звичайним широким виробничим процесом за рахунок виключення „зайвих” операцій.

Штофхаючі концепції:

 • „планування потреби / ресурсів” (MRP I і MRP II) – краще задоволення попиту за рахунок скорочення виробничих циклів, скорочення запасів, кращої організації поставок; забезпечують гнучкість планування і зменшення логістичних витрат;
 • „планування розподілу продукції / ресурсів” DRP – поширена на канали дистрибуції готової продукції системи MRP;
 • „реагування на попит” (DDT) – застосовується задля максимального скорочення реакції на зміни попиту шляхом швидкого поповнення запасів у тих точках ринку, де прогнозується попит.

Найбільш широке розповсюдження отримали наступні варіанти концепції „Реагування на попит”:

 • метод визначення точки замовлення;
 • метод швидкого реагування;
 • концепція безперервного поповнення;
 • концепція автоматичного поповнення запасів до максимального рівня.

Економічні компроміси – категорія, яка базується на розрахунках, що враховують інтереси всіх підрозділів підприємства і інтереси всіх фірм-учасниць логістичного процесу.

Економічні компроміси – метод балансування рас ходів, доходів, прибутку фірм і оцінюється у двох аспектах:

 • вплив на повні витрати;
 • вплив на дохід від збуту.