Призначення та функції складів, їх класифікація

Склади є найважливішими підрозділами оптових баз. Вони призначені для накопичення і зберігання товарних запасів, комплектування торгового асортименту товарів і складають основний комплекс споруд підприємств оптової торгівлі, а також значну частину матеріально-технічної бази роздрібної торгівлі. Крім того, товарні склади можуть функціонувати і як самостійні структури (організації), що виконують весь комплекс торгово-технологічних операцій, пов'язаних з надходженням, зберіганням і відпусткою товарів оптовим покупцям.

Більшість складів виконує наступні основні функції:

  • отримання товарів від постачальників і здійснення контролю за їх якістю;
  • накопичення товарних запасів і забезпечення належних умов їх зберігання;
  • підсортування і підготовка товарів до продажу;
  • комплектування замовлень оптових покупців;
  • товаропостачання роздрібної торгової мережі.

Залежно від характеру виконуваних функцій склади оптових баз підрозділяють на підсортувально-розподільні, транзитно-перевалочні, сезонного зберігання, дострокового завезення, накопичувальні.

Однією з важливих класифікаційних ознак є асортимент товарів, який робить вплив на характер виконуваних складами функцій, на побудову складського технологічного процесу.

По асортиментній ознаці склади ділять на універсальні і спеціалізовані.

Широка різноманітність фізико-хімічних властивостей товарів вимагає диференційованого підходу до умов їх зберігання і викликає необхідність наявності відповідної складської мережі.

З урахуванням створюваних режимів зберігання склади підрозділяють на загальнотоварні і спеціальні.

Для організації і здійснення централізованого товаропостачання роздрібних торгових підприємств, а також приймання поступаючих на базу товарів і короткочасного їх зберігання призначені експедиційні склади, які займають важливе місце в технологічному процесі підприємств оптової торгівлі.

До інших ознак класифікації складів слід віднести поверховість і висоту складських приміщень, ступінь механізації технологічних процесів, зовнішні транспортні зв'язки.

Залежно від пристрою склади підрозділяють на відкриті, напівзакривають і закриті.