Техніко-економічні показники роботі складів

Для оцінки ефективності використовування складів застосовується система техніко-економічних показників. Одним з найважливіших показників, що характеризують роботу складу, є оптово-складський товарообіг, який відображає не тільки загальний об'єм реалізації товарів з складу, але і продаж їх по окремих товарних групах. Другим важливим показником є вантажообіг складу, який виражається кількістю перероблених тонн вантажу по відпустці товарів. Може бути виражений і в інших одиницях (кубічних метрах і т.д.). Цей показник служить початковим показником для розрахунку собівартості переробки 1 т вантажу, для визначення продуктивності праці складських працівників.

При цьому експлуатаційні витрати включають витрати на заробітну платню працівників складу, електроенергію або паливо, різні допоміжні матеріали, амортизацію і ремонт складських приміщень і устаткування, а також витрати, пов'язані із зберіганням товарів.

Продуктивність праці складських працівників визначається кількістю тонн вантажу або розміром оптово-складського товарообігу, що доводиться на одного працівника за який-небудь період часу (рік, місяць, зміну і т. д.).

Визначити ефективність використовування складської площі можна за допомогою розрахунку оптово-складського товарообігу на 1 кв. м і коефіцієнта корисної площі складу.

Залежно від типу складського приміщення, його планування і інших чинників цей показник може мати значення від 0,25 до 0,6. Чим вище коефіцієнт використовування корисної площі складу, тим ефективніше використовується складська площа.

Ефективність використовування місткості складу можна визначити шляхом розрахунку коефіцієнта використовування корисного об'єму складу. Він визначається як відношення об'єму стелажів і штабелів з товарами до загального складського об'єму. Залежно від способу зберігання товарів і характеру вантажу цей показник може мати значення від 0,3 до 0,5.

Визначити ефективність використовування засобів, витрачених на будівництво складу, можна шляхом розрахунку показників питомих капіталовкладень на одиницю складської площі, одиницю об'єму, одиницю вантажообігу і оптово-складського товарообігу. Вони розраховуються як відношення загальної суми капіталовкладень на будівництво і оснащення складу відповідно до складської площі, місткості складу, об'єму вантажообігу і товарообігу. Термін окупності складу визначається як відношення суми одноразових капіталовкладень до річної суми прибутку.

Застосування перерахованих техніко-економічних показників дозволяє судити про раціональність використовування складського господарства і дає можливість виявляти резерви підвищення якості і ефективності роботи складів.