Просування товарів та послуг на промислових ринках за допомогою Інтернет-маркетингу

Організації-споживачі, а саме промислові підприємства-виробники, підприємства оптової та роздрібної торгівлі, урядові організації та підприємства некомерційної спрямованості, купують товари та послуги не для власного споживання, а для подальшого виробництва та використання в межах організації чи перепродажу іншим споживачам. Підприємства, що займаються виробництвом промислових товарів (сталь, виробниче обладнання чи програмне забезпечення), здійснюють процес обміну продукцією виключно з організаціями-споживачами і дуже рідко вступають у прямий контакт з кінцевими споживачами.

Промисловий ринок, переважну більшість якого складають «організації-споживачі», функціонує дещо інакше, ніж споживчий. На ньому підприємства здійснюють свою діяльність за зовсім іншими умовами, що відкривають широкі можливості для маркетингового управління. Це все тому, що фахівці з промислового маркетингу обслуговують найбільший більш масштабний ринок, де грошові обсяги угод значно перевершують обсяги угод на споживчому ринку.

Маркетингова діяльність промислового підприємства реалізовується у сфері матеріального виробництва та промислових послуг і спрямована на різностороннє вивчення і прогнозування попиту, маркетингового міксу, застосування сучасних способів збереження і транспортування, що активно впливають на просування товарів до споживача.

На сьогодні досліджено досить широкий спектр шляхів просування товарів до споживача. Найбільш сучасним і перспективним є просування через мережу Інтернет.

На теперішній час стрімкий розвиток Інтернет-технологій створює всі передумови для просування товарів та послуг новими способами, зокрема, за допомогою Інтернет-маркетингу. Переваги такого виду просування очевидні: висока результативність та ефективність, невисока вартість у порівняні з іншими шляхами.

Завдяки широким можливостям Інтернет-маркетингу промислові підприємства отримують можливість активно рекламувати свої товари в віртуальному середовищі. Адже Інтернет-користувачів з кожним роком стає все більше і більше, і, як наслідок, частка потенційних клієнтів в мережі теж зростає.

Зростання комерційного інтересу до Інтернет-середовища багато в чому зумовлює актуальність та необхідність опанування й застосування у бізнесовій діяльності можливостей Інтернет-маркетингу, розвиток якого йде у напрямку комплексного використання численних Інтернет-технологій промисловими підприємствами.

Для підприємств промислового ринку, що тільки-но відкрили для себе Інтернет-маркетинг, Імері Вінс у своїй книзі «Як зробити бізнес в Інтернет» рекомендує дотримуватись таких основних правил, щоб досягти максимальної ефективності:

  1. вивчати та аналізувати Інтернет як засіб реалізації маркетингу;
  2. першочергово визначати свої цілі в Інтернет-маркетингу, щоб вони відповідали іншим маркетинговим зусиллям;
  3. досліджувати та визначати цільову аудиторію підприємства;
  4. визначити, як конкретно потенційні клієнти підприємства реагують на його пропозиції;
  5. визначити, у чому полягають переваги конкурентів підприємства;
  6. з’ясовувати, які найважливіші якості товару чи послуги найточніше відбивають переваги компанії;
  7. правильно обирати «зброю» (інструменти Інтернет);
  8. вирішувати, за допомогою якої інформації (для посередників і клієнтів) і яких механізмів (просування) буде реалізований пункт 4;
  9. перетворювати інформацію в електронний формат і подати її в Інтернет;
  10. знаходити шляхи просування електронної адреси підприємства, просування його Web-сторінки і просування його товарів;
  11. необхідно прислухатися до своїх клієнтів і робити відповідні висновки.

Дотримання цих основних правил та ефективне співробітництво із посередниками та постачальниками дасть можливість підприємству розширити свій ринок збуту, збільшити обсяги продажів та частку потенційних споживачів товарів.

Отже, завдяки Інтернет-маркетингу для промислових підприємств відкриваються додаткові можливості щодо економії маркетингових витрат, прискорення більшості управлінських процесів та наладження бізнесових стосунків з потенційними споживачами, посередниками та партнерами.

Крім того, Інтернет-маркетинг створює умови для більш повного і своєчасного задоволення потреб споживачів завдяки індивідуальному підходу до кожного з них за допомогою використання можливостей сучасних інформаційних технологій.

Джерело: Костюченко Н.О., Крайнюченко О.Ф. «Просування товарів та послуг на промислових ринках за допомогою Інтернет-маркетингу»