Напрямки маркетингової діяльності підприємства в мережі Інтернет

На сьогоднішній день спостерігається активний розвиток інтернет-технологій, які відіграють важливу роль у розвитку маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості. Протягом останніх років кількість користувачів електронної Мережі, а також суми коштів, які виділяються у бюджеті маркетингу на інтернет-комунікації, значно збільшилися. У зв’язку з цим більшість підприємств харчової промисловості для підтримання конкурентних переваг та уникнення аутсайдерських позицій на ринку ведуть маркетингову діяльність в інтернет-просторі.

Одним з таких підприємств є ПрАТ «Київмлин», основна бізнес-діяльність якого направлена на заготівлю та переробку зерна, а також реалізацію продуктів його переробки.

Досліджено, що в своїй маркетингової діяльності підприємство активно почало застосовувати інструменти інтернет-маркетингу. Інтернет-маркетинг – це комплексне застосування інструментів, методів і принципів класичного маркетингу в мережі Інтернет з метою отримання максимального ефекту від потенційної аудиторії інтернет-простору. Відомо, що цей новий вид маркетингу включає традиційні елементи (товар, розподіл, просування, ціну), які в поєднанні з інструментами мережі Інтернет в дистанційному та інтерактивному режимі забезпечують прискорення та здешевлення маркетингових процесів.

Встановлено, що підприємство, яке є об’єктом нашого дослідження, здійснює маркетингову товарну політику в мережі Інтернет. Головним інструментом, який використовується ПрАТ «Київмлин» для реалізації товарної політики підприємств в інтернет-просторі, є розміщення каталогу продукції на сайті підприємства. Оформлення каталогу продукції та його функціональні можливості – це головні елементи маркетингової товарної політики підприємства в глобальній мережі. Важливо також пам’ятати, що точне та коректне описання характеристик товару, оптимізована під потреби відвідувача навігація, функція пошуку по каталогу є запорукою лояльного ставлення споживачів до продукції та підприємства, що позитивно впливає на рішення про покупку.

В ході дослідження визначено ширину та глибину, насиченість та гармонійність асортименту, представленого в каталозі сайту підприємства. Значення всіх розрахункових показників, окрім ширини асортименту, мають задовільну тенденцію. Визначено конкурентоспроможність борошна в/г в порівнянні з конкурентами графічним методом. Результати діаграми показали, що найкращу позицію займає борошно вищого ґатунку на сайті підприємства ПрАТ «Київмлин».

Комплекс маркетингових комунікацій в мережі Інтернет складається з рекламної діяльності, стимулювання збуту та паблік рилейшнз. Найбільшу увагу ПрАТ «Київмлин» приділяє рекламній діяльності, засобом якої є створення сайту. За методом порівняння з еталоном було визначення ставлення інтернет-користувачів до сайту підприємства (www.kyivmlyn.com.uа) та його основних конкурентів: ПАТ «Київхліб» (kyivhlib.com.ua), Агрохолдинг «Август» (www.august.in.ua), ПП «Захід-хліб-збут» (http://www.zhz.com.ua/). Метод порівняння з еталоном показав, що найближче фактичне значення марки до «еталонного» набуло підприємство ПрАТ «Київмлин» з показником 41, що означає схильність інтернет-користувачів до сайту саме цієї торгівельної марки.

Ефективність роботи сайту підприємства не можливо визначити без статистичних даних, які надають різноманітні аналітичні інтернет-сервіси: LiveInternet, Mail.ru, Bigmir.net та інші. Скориставшись однією з аналітичних систем, визначено кількість переглядів, кількість відвідувачів, сесій, хостів, перезавантажень, переглядів без cookies, середню тривалість переглядів на одного відвідувача. Результати показали про середню продуктивність сайту.

Встановлено, що для рекламного «розкручування» корпоративного сайту ПрАТ «Київмлин» використовує можливість реєстрації в пошукових системах і рейтингах. Реєстрація сайту в пошукових системах Iнтернет дає змогу використовувати їх бази даних для надання інформації користувачеві.

Крім того, підприємство розміщує банерну рекламу на одному з бізнес-порталів. Визначено, що такого роду реклама виявилася ефективною і, не зважаючи на те, що зросла вартість розміщення банерної реклами, збільшилася кількість показів на 16,7%, а кількість унікальних показів на 24%. Показник CTR за перше півріччя 2013 р. – 25,19%, а за друге півріччя 2013 р. – 23,60%. Розраховано, що показник зменшився в другому півріччі на 6,31%, але все одно банерна реклама вважається ефективною, оскільки практики зазначають, що CTR більший за 2% вважається успішним, і загалом рекламну кампанію з таким показником можна вважати успішною.

Джерело: Бевзюк І.В., Капінус Л.В. «Напрямки маркетингової діяльності підприємства в мережі Інтернет»