Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

З метою підвищення статусу та ефективності діяльності КМСБО триває процес його реструктуризації.

Довірені особи призначатимуть членів Ради, членів Постійного комітету з тлумачень (ПКТ), членів Дорадчої ради зі стандартів. Довірені особи контролюватимуть також ефективність діяльності КМСБО та відповідатимуть за зміни.

Рада розробляє та затверджує стандарти бухгалтерського обліку. До неї включається 14 осіб ( 5 членів матимуть досвід аудиторів-практиків, 3 – досвід у складанні фінансових звітів, 3 – досвід користувачів фінансових звітів, не менше 1 – викладацький досвід та інші фахівці).

До складу Дорадчої ради зі стандартів входять представники професійних організацій бухгалтерів, ділових кіл, користувачів фінансової звітності, які обіймають керівні посади. Дорадча рада сприяє прийняттю МСБО та підвищення авторитету діяльності КМСБО.

Постійний комітет з тлумачень повинен своєчасно розглядати питання, які виникають у практиці застосування МСБО ( ПКТ створено у 1996 р.). До його складу входять 12 членів – представників фахових бухгалтерських організацій з різних країн з правом голосу. Крім того, у роботі ПКТ беруть участь представники МОКЦП та ЄС, які є спостерігачами без праву голосу.

Діяльність Ради забезпечує невеликий штат постійних працівників, який очолює Генеральний секретар з офісом у Лондоні.

Фінансування діяльності КМСБО здійснюється за фінансової підтримки професійних бухгалтерів та інших організацій, що входять до складу Ради комітету, Міжнародної федерації бухгалтерів, окремих компаній, фінансових установ, аудиторських фірм та інших осіб. Сьогодні загальний бюджет КМСБО становить майже 2 млн. ф. ст.

Джерело – глава з навчального посібника:

Гришко Н.В. Фінансовий облік: Навч. посібн. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 264 с.