Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Стандарти обліку поділяються на два види: міжнародні та внутрішні (національні). Внутрішні (національні) стандарти – нормативи з бухгалтерського обліку, які видаються для внутрішнього користування окремою країною.

В Україні розробкою принципів та стандартів займається Міністерство фінансів. Структура Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні має наступний вигляд:

  • вступ – загальні положення, в якому визначаються методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про конкретний об’єкт, що є основою даного Положення;
  • опис сутності, в якому розкривається зміст даного об’єкту, його визнання та способи оцінки, методи обліку тощо;
  • розкриття інформації, яка повинна обов’язково знайти відображення у звітності та примітках до неї;
  • необхідні пояснення, що регулюють процедуру практичного застосування окремих вимог, що складають основу того чи іншого положення (стандарту);
  • дата набуття чинності.

Кожне Положення присвячене окремій темі бухгалтерського обліку.

Прийняття стандартів залежить від механізму введення їх в дію від обсягу повноважень і ресурсів організацій, на які покладено завдання впроваджувати стандарти на практиці.

Джерело – глава з навчального посібника:

Гришко Н.В. Фінансовий облік: Навч. посібн. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 264 с.