Галузі психології

Зоопсихологія – вивчає особливості психіки тварин.

Вікова і педагогічна психологія – вивчає психологічні особливості людей різного віку, а також закономірності розвитку особи в процесі навчання і виховання

Соціальна психологія – вивчає соціально-психологічні прояви особи людини, його взаємини з людьми, соціально-психологічні прояви у великих групах.

Психологія праці – розглядає психологічні особливості трудової діяльності людини, закономірності розвитку трудових навиків.

Інженерна психологія – вивчає закономірності процесів взаємодії людини і сучасної техніки.

Медична психологія – вивчає психологічні особливості діяльності лікаря і поведінки хворого, розробляє психологічні методи лікування і психотерапії.

Патопсихологія – вивчає відхилення в розвитку психіки, розпад психіки при різних формах мозкової патології.

Юридична психологія – вивчає психологічні особливості поведінки учасників кримінального процесу, психологічні проблеми поведінки і формування особи злочинця.

Диференціація психології на галузі доповнюється зустрічним процесом інтеграції, в результаті якої відбувається стиковка психології практично зі всіма науками: через інженерну психологію – з технічними науками; через педагогічну психологію – з педагогікою; через соціальну психологію – з суспільними і соціальними науками.

Джерело – глава з навчального посібника:

Основи психології і педагогіки: Консп. лекц. / Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 174 с.