Роль і місце педагогіки в системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації сучасних фахівців

На сучасному етапі розвитку суспільства темпи оновлення педагогічних технологій значно випереджають знання активно працюючих людей. У зв'язку з цим сьогодні будь-якому фахівцеві, і особливо, що працює з людьми, необхідно постійно підвищувати і удосконалювати свої знання і тим самим підтримувати на належному рівні здатність виконувати свої функції.

Велика роль педагогіки як науки, вирішальної багато проблем безперервної освіти, і в період післядипломної освіти. Даний предмет допомагає реалізувати системний підхід в управлінні діяльністю як управлінського апарату, так і працівників, що дозволить удосконалювати уміння і тим, і іншим, класифікувати і групувати різні частини трудових процесів, використовувати раціональні методики, оптимальні технології планування, виконання роботи, а також здійснювати контроль за її якістю.

Педагогіка допомагає підвищувати підготовку педагогічних кадрів регіону, розкриваючи форми, методи, нові технології переорієнтації фахівців на сучасне бачення учбово-виховного процесу, а також сприяє створенню нових експериментальних шкіл, ліцеїв, коледжів. Як предмет вона є невід'ємною частиною процесу навчання в інститутах по підвищенню кваліфікації або перепідготовці кадрів. Педагогіка розглядає підготовку і перепідготовку фахівців як єдине ціле, розкриває закономірності, принципи, цілі, знайомить слухачів з формами і прийомами співпраці педагогів з тими, що навчаються, розкриває можливості для удосконалення діяльності педагогів і поступового досягнення більш високого рівня роботи і вдосконалення її стилю. Розглядаючи питання демократизації гуманізації, гуманітаризації навчально-виховного процесу, педагогіка сприяє виробленню нових підходів до системи безперервної освіти.

Джерело – глава з навчального посібника:

Основи психології і педагогіки: Консп. лекц. / Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 174 с.