Сімейне виховання

Основна причина появи помилок у вихованні дітей, як показують дослідження проблем сімейного виховання, відбувається із-за незнання батьками правил виховання дітей. Розумне материнство і батьківство – рідкісний дар, часто незалежний від освіти, професії, матеріального благополуччя. Виховувати дитину методом проб і помилок – соціальне зло. Сім'ї і суспільству тому необхідна науково продумана система сімейного виховання. У Концепції національного виховання України сімейне виховання займає перше місце. Конституція України указує на актуальність, важливість сімейного виховання, на обов'язок батьків містити, навчати і виховувати своїх дітей до повноліття, а також в інших випадках, передбачених законом.

Для вирішення педагогічних завдань потрібно в першу чергу розробити концепцію сімейного виховання, визначити цілі виховання дитини в кожному періоді його розвитку, особливості виховання дитини залежно від підлоги і темпераменту, спадковості, складу сім'ї і кількості дітей в сім'ї, соціального положення і місця проживання.

Традиції сімейної педагогіки. Сімейна педагогіка як галузь загальної педагогіки бере свій початок з книги Я.А. Коменського «Материнська школа», написаною їм в 1632 р. Великий педагог був переконаний, що основу всієї держави складає виховання хлопців, яким потрібно приділяти особливу увагу. У книзі «Велика дидактика» він робить вивід: «У вихованні мають потребу і тупі і обдаровані, і багаті і бідні, і начальницькі і підпорядковані і все без виключення».

К.Д. Ушинський називав виховання дітей святою справою і вимагав від вихователів як глибоких знань, так і високих етичних якостей. У книзі «Чоловік як предмет виховання», написаною в 1864 р., є такі рядки: «Виховання вимагаєте терпіння, природженої здатності і навику, а також спеціальних знань».

У 30-і роки ініціатором широкої педагогічної освіти став А. Макаренко. Його «Книга для батьків» і лекції про виховання дітей є важливою частиною теоретичної спадщини сімейної педагогіки.

У 70-і роки В.А. Сухомлинський писав, що «сім'я – це та казкова піна морська, з якої народжується краса, і якщо немає таємничих сил, що народжують цю людську красу, функція школи завжди зводитиметься до перевиховання».

Педагоги-експериментатори III.А. Амонашвілі, З. Н. Лисенкова, В.П. і Л.А. Никітіни, М. Щетінін та інші запропонували оригінальні методики виховання дітей. Суть їх зводилася до співпраці вчителя (батька) і учня (дитини) на уроці і в сім'ї, у вирішенні важких завдань.

У наш час дитина, що народилася в багатій сім'ї, дістане кращі стартові можливості для подальшої освіти, чим дитина з сім'ї убогого інтелігента або безробітного. Ситуація, що склалася в наший країні навколо сімейної педагогіки, служить одній з істотних перешкод у вдосконаленні освіти і демократизації суспільства. Безвідповідальність до сім'ї і криза сімейного виховання спостерігається в наший країні і в багатьох цивілізованих державах.

Традиційна сім'я була дуже міцною, але малогуманною: «Та убоїться дружина чоловіка свого»”. Раніше громадська думка суворо відносилася до невірності дружин і розлучень. Страх і покірність жінок, авторитарний характер чоловіка забезпечували міцність сімейних уз. В даний час в багатьох країнах, за винятком ісламського світу, відношення до сім'ї змінилося. І чоловікам і жінкам захотіла свобода і різноманітність у взаєминах. Це привело до того, що міцність браку і відповідальність батьків за виховання дітей стали дуже низькими. У всі часи найважливішими функціями сім'ї були народження і виховання дітей. Але останніми роками під впливом економічних, господарсько-побутових і інших труднощів дружини не поспішають заводити дитини, і ось вже в багатьох районах України смертність перевищує народжуваність...

Криза сім'ї у багатьох випадках пояснюється відсутністю культури і взаємоповаги. Молоді батьки, ще не навчившись виховувати дітей, прагнуть перевиховати один одного. В результаті любов йде. Особиста трагедія стає трагедією сім'ї і нещастям для дітей.

Роль батька як вихователя. Всі батьки однаково відповідальні перед суспільством і державою за майбутнє сина або дочки і зобов'язані чітко представляти свої основні функції в сім'ї, хоча у кожного чоловіка своє уявлення і про батьківство і про виховання дітей. Бути отцем у наш час важко. Причини тому – важкі матеріальні умови життя, відсутність можливості запрацювати, беззаконня і тому подібне Заробляючи гроші десь далеко від будинку або навіть від міста, отець часто не бачить, не розмовляє і не грає з дитиною. Для сина батько – приклад для наслідування. Для дочки отець – перший зразок справжнього чоловіка, який згодом може стати ідеалом в пошуку партнера для створення сім'ї.

Ідеальний батько – це сила, інтелект, надійна опора сім'ї в життєвих труднощах. Він великодушний і самовідданий, здатний на все, щоб його діти були здорові, ситі, одягнені і щасливі. Під захистом батька дітям завжди спокійно і радісно. Любити і піклуватися про дітей – це головне. Але батько повинен бути принциповим і вимогливим. Єдність пошани і вимогливості до кожного члена сім'ї забезпечує безконфліктне спілкування дорослих і дітей. У сім'ї, де діти дорослі, вимоги краще всього вдягатися у форму прохання, рекомендації, побажання. Відмічено, що конфлікти дорослих дітей з батьком тривають довго і супроводжуються глибокими переживаннями з обох боків. В цьому випадку мати повинна зробити все, щоб зняти напругу, встановити мир і згоду в сім'ї.

Виховна сила материнства. Правильне виховання в сім'ї починається з позитивних емоцій матери до своєї дитини. Кожна дитина з дитячого віку відчуває добре, тепле до себе відношення – до нього переходить материнська енергія, любов і ніжність. Відразу ж після народження здорова дитина вступає в духовний контакт з мамою. Тому для його подальшого психічного розвитку небайдуже відношення матери до факту його народження – чи радіє вона його появі на світло або нервує, чувши, наприклад, докори від чоловіка, що хотів мати сина, а народилася знову дочка. У дитини велика потреба у відчутті упевненості, забезпеченості материнською любов'ю. Якщо поряд немає матери, дитина не може заснути, але як тільки він відчуває спокійний ритмічний стукіт материнського серця, відразу заспокоюється і засипає.

Материнство – це особові якості жінки, її «природний» талант, сприйнятий по спадку від своєї матери, бабусі. Якщо цим талантом природа не нагороджує жінку, то вона повинна його виробити.

Діти дуже страждають від суперечності вимог, що пред'являються до них, і претензій як з боку отця, так і з боку матери. Єдність і узгодженість виховних заходів – найважливіший принцип сімейного виховання.

Цілі, які батьки ставлять при вихованні своїх дітей, різні. Це залежить від національних, релігійних, культурних і соціальних відмінностей. Потрібно ставити реальні цілі і на кожному етапі розвитку дитини вирішувати найбільш важливу задачу, всіляко привертаючи його до самоконтролю і самовиховання.

Правильно поступають ті батьки, які ставлять перед собою, наприклад, такі завдання по вихованню дітей:

  1. Упевненість і свідомість самоцінності.
  2. Розуміння достоїнств і недоліків в собі самому і в тих, що оточують.
  3. Інтелектуальна допитливість.
  4. Пошана до доброти і чесності, дружелюбності і терпіння, душевної мужності.
  5. Звичка сподіватися на свої сили і відповідати за свої вчинки.
  6. Уміння спілкуватися з людьми різних віків і інтелекту.

Деякі батьки у вихованні дітей дотримуються традицій: у хлопчика потрібно формувати «чоловічий» характер, що включає незалежність, тверду волю, уміння спиратися на свої сили і самостверджуватися в будь-якому колективі; у дівчинки слід розвивати «жіночий» характер, який базується на залежності, м'якості, чутливості, дбайливості.

Проте дослідження творчо продуктивних осіб показують, що сучасний розвиток у хлопчиків і дівчаток якостей, властивих протилежній підлозі, розширює для них діапазон загальнолюдського, сприяє кар'єрі і благополуччю в сім'ї.

Залежно від вікового розвитку дітей завдання сімейного виховання міняються, з кожним роком вони складніші і цікавіше.

Умовне сімейне виховання можна підрозділити на чотири етапи:

  • виховання дитини до школи;
  • виховання молодшого школяра;
  • виховання підлітка;
  • виховання хлопця і дівчини.

Кожен з етапів має свої особливості. Враховуючи їх, дитина зростає здоровою, працелюбною, самостійною, розумною і корисною своїй сім'ї і суспільству.

Джерело – глава з навчального посібника:

Основи психології і педагогіки: Консп. лекц. / Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 174 с.