Класифікаційні ознаки та основні параметри меблів для торгових залів

Меблі для торгових підприємств виконують важливу роль в раціональній організації торгово-технологічного процесу. Вони широко застосовуються при виконанні різних операцій, пов'язаних з прийманням, зберіганням і продажем товарів.

Меблі для торгових підприємств прийнято класифікувати по наступних найважливіших ознаках:

 • місцю застосування;
 • призначенню;
 • товарному профілю;
 • конструкції.

По місцю застосування торгові меблі підрозділяють: для торгових залів, підсобних приміщень і дрібнороздрібних підприємств.

За призначенням торгові меблі підрозділяються на наступні види: для приймання товарів за якістю (столи для бракеражу); підготовки товарів до продажу (столи для фасування товарів); показу товарів (вітрини); викладення і продажу товарів (горки, прилавки, прилавки-вітрини, вішала); транспортування і продажу товарів (тара-устаткування); розрахунків з покупцями (касові кабіни); для обслуговування покупців (примірювальні кабіни, банкетки і підставки для примірки взуття, корзини і візки для відбору товарів).

За товарним профілем розрізняють універсальні і спеціалізовані торгові меблі.

По конструкції торгові меблі виготовляють нерозбірну і збірно-розбірну. Магазини оснащуються переважно збірно-розбірними торговими меблями, що дозволяє швидко і без додаткових витрат змінювати планування магазина або окремих його секцій.

Розміри і конструкція торгових меблів повинні бути тісно пов'язані з параметрами приміщень магазинів, чому в значній мірі сприяють її типізація, уніфікація і стандартизація.

Під типізацією розуміють систему заходів, направлених на усунення зайвого різноманіття і відбір найраціональніших типів торгових меблів. Вона дозволяє звести кількість конструкцій до невеликого числа технічно зроблених і економічно ефективних, відповідаючих сучасним вимогам і належних масовому розповсюдженню типів.

Меблі для торгових підприємств діляться на наступні основні типи:

 • пристінні і острівні горки;
 • секції замкнутих зон усередині торгового залу;
 • інші товароносії;
 • прилавки;
 • немеханічні касові кабіни для магазинів самообслуговування;
 • механічні касові кабіни для магазинів самообслуговування;
 • корзини для покупок;
 • візки для покупок;
 • вішала для одягу.

Для оснащення магазинів також застосовуються: примірювальні кабіни, банкетки і підставки для примірки взуття, столи для виписки чеків і упаковки товарів, столи для тканин і великогабаритних товарів, столи пересувні для телевізорів, подіуми, столи-подіуми і т.д.

Найпоширенішими типами торгових меблів є пристінні і острівні горки, які можуть встановлюватися в торговому залі окремими секціями або суцільним фронтом.

Розрізняють горки універсальні, призначені для викладення і продажу різних продовольчих і непродовольчих товарів, і спеціалізовані (для взуття, головних уборів і т. д.). Встановлюють їх уздовж стін, острівні – в середній частині торгового залу.

Викладені на привітринних горках товари можна оглядати як з боку торгового залу, так і з вулиці. Розміщують їх уздовж віконних вітрин. Прилавки використовують для відпустки різних товарів, розміщення відбіркових корзин і сумок покупців, а також для упаковки товарів.

Прилавки-вітрини, на відміну від прилавків, мають частково або повністю засклену верхню частину.

Вішала служать для показу і продажу готового плаття. Вони бувають одно- і двох'ярусні, стаціонарні і пересувні.

Касові кабіни є робочим місцем контролера-касира. Вони оснащуються стільцем, що обертається, з підйомним сидінням і дротяною корзиною для дрібних товарів.

Для оснащення підсобних приміщень застосовують стелажі, підтоварники, піддони, вішала для одягу, скрині для зберігання сипких товарів, а також устаткування для бракеражу і підготовки товарів до продажу.

Джерела:

 1. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. /Під ред. Н.М. Ушакової / - К.: “Хрещатик”, 1999. – 800с.
 2. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – Киев: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с.
 3. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. – М.: Экономика, 1996. – 191 с.
 4. Экономика торгового предприятия: Учеб. Пособ. /С.Н. Лебедева, Н.А. Казиначикова и др.- 2-е изд. – Минск: Новое знание, 2002.
 5. Пигунова О.В. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли. – М.: Издательско-книготорговій центр “Маркетинг” , 2002.