Класифікація торгового інвентарю за призначенням та місцем використання

Важливим доповненням торгово-технологічного устаткування магазинів є торговий інвентар, який являє собою пристосування, інструменти і прилади, вживані для показу і обробки товарів в процесі обслуговування покупців, а також для різних допоміжних і господарських операцій. Раціональне використовування інвентарю сприяє прискоренню торгово-технологічного процесу, підвищенню культури обслуговування покупців, поліпшенню умов і збільшенню продуктивності праці торгових працівників, скороченню витрат обігу.

Матеріалом для виготовлення інвентарю служать: метал, дерево, скло, пластичні маси. Він повинен бути простим, міцним, не громіздким, дешевим, зручним в експлуатації, відповідати естетичним і санітарно-гігієнічним вимогам.

По місцю використовування розрізняють:

  • інвентар для складських і підсобних приміщень;
  • інвентар торгових залів продовольчих магазинів;
  • інвентар для торгових залів магазинів, торгуючих непродовольчими товарами;
  • інвентар загального користування.

Залежно від призначення торговий інвентар ділиться на наступні основні групи: для розкриття тари і упаковки, перевірки розмірів і якості товарів, підготовки товарів до продажу і відпустки їх покупцям, викладення і реклами товарів, відбору товарів покупцями. Разом з перерахованим, магазини повинні оснащуватися рахунковим, допоміжним, санітарно-гігієнічним і протипожежним інвентарем.

Джерела:

  1. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. /Під ред. Н.М. Ушакової / - К.: “Хрещатик”, 1999. – 800с.
  2. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – Киев: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с.
  3. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. – М.: Экономика, 1996. – 191 с.
  4. Экономика торгового предприятия: Учеб. Пособ. /С.Н. Лебедева, Н.А. Казиначикова и др.- 2-е изд. – Минск: Новое знание, 2002.
  5. Пигунова О.В. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли. – М.: Издательско-книготорговій центр “Маркетинг” , 2002.