Керівник в системі управління підприємством

Керівництво – система заходів, що забезпечують формування трудової поведінки персоналу у напрямі досягнення цілей організації. У числі важливих для менеджменту характеристик – харизма, тобто природжена властивість особи впливати на людей, вести їх за собою. Сучасна концепція лідерства ґрунтується на спробі з'єднати традиційні і ситуативні концепції лідерства. Вона називається атрибутивною: управління засноване на ситуації.

Влада є здатністю або можливістю розпоряджатися чим-небудь, діями кого-небудь.

Статусна влада (влада положення) – визначається статусом суб'єкта влади в організаційній системі і делегується зверху вниз. Вона не завжди визначається тільки посадою, повноваження можуть виходити за рамки посади і є результуючої всієї системи зв'язку як усередині організації, так і за її межами.

Особиста влада – визначається якостями (авторитетом, професіоналізмом, привабливість), діапазон повноважень представляється суб'єкту влади від до верху низу.

Основні форми влади:

  1. Влада покарання. Ефективність її украй низька.
  2. Влада винагороди.
  3. Влада прикладу (еталонна влада).
  4. Експертна влада. Використовуються допоміжні форми дії маніпулювання.

Для торгових підприємств найбільше значення має дію, засновану на переконанні, роз'ясненні, застосовується поєднання форм дії (переконання покупця часто підкріплюється різними формами винагороди – знижки, розиграші, призи).