Управління товарними запасами торгового підприємства

Товарний запас – маса товарів, призначених для подальшого продажу, які знаходяться у сфері обороту в процесі переміщення від виробника до споживача.

Товарні запаси торгового підприємства класифікуються:

 1. Залежно від місця знаходження (запаси роздрібної торгівлі, оптової торгівлі і запаси в дорозі).
 2. За призначенням:
  • товарні запаси поточного зберігання;
  • товарні запаси сезонного зберігання і попереднього завезення;
  • товарні запаси цільового призначення.
 3. Залежно від асортиментної структури запасів:
  • товарні запаси продовольчих товарів;
  • товарні запаси промислових товарів.
 4. Залежно від моменту і характеру оцінки (що входять, виходять, середні, планові або прогнозні).
 5. Залежно від чутливості до зміни об'єму ТО:
  • товарні запаси залежні від зміни об'єму ТО;
  • товарні запаси не залежні від зміни об'єму ТО.
 6. Залежно від характеру поповнення і витрачання:
  • товарні запаси постійного (регулярного) поповнення і використовування;
  • товарні запаси регулярного накопичення і сезонного використовування;
  • товарні запаси сезонного формування і регулярного використовування;
  • товарні запаси періодичного поповнення і використовування.
 7. Товарні запаси щодо нормативу:
  • в рамках нормативу;
  • понад норматив.
 8. Залежно від відповідності попиту: - що відповідають параметрам попиту; - що не відповідають параметрам попиту.

Чинники, що визначають розміри товарних запасів:

 1. Зовнішні:
  • кон'юнктура потреб ринку;
  • рівномірність і стійкість товарів;
  • ритмічність виробництва окремих товарів;
  • стан конкуренції на ринку товарних ресурсів;
  • сумлінність постачальників, дисципліна поставки;
  • рівень інформаційних процесів.
 2. Внутрішні:
  • місце знаходження торгового підприємства.
  • об'єм товарообігу.
  • спеціалізація підприємства і структура товарообігу.
  • площа торгового залу і форми обслуговування.
  • стан складського господарства.
  • організація економічної роботи.
  • фінансовий стан підприємства.