Стратегія управління товарними запасами: цілі, початкові передумови і порядок розробки

Стратегічне управління товарними запасами є комплексом заходів, направлених на формування і підтримку їх оптимального об'єму. Цілі формування товарних запасів:

 1. Створення інформаційної бази управління товарними запасами.
 2. Аналіз стану і ефективності формування товарних запасів.
 3. Нормування величини товарних запасів.
 4. Розробка плану формування товарних запасів.

Оперативне управління передбачає виконання таких робіт, як організація контролю рівня товарних запасів. Для цього використовуються:

 • метод червоної лінії;
 • двохсекторний метод контролю.

Форми і управління механізмом формування товарного забезпечення обороту. Пропозиція ринку товарних ресурсів формується за рахунок таких джерел:

 • продукція галузей народного господарства;
 • продукція неорганізаційного ринку, яка виробляється населенням в результаті індивідуального трудовій діяльності або підприємницькій діяльності без створення юридичної особи;
 • продукція, що поступає з-за кордону за зовні-економічними договорами.

Постачальники товарних ресурсів діляться:

 1. По характеру (статусу):
  • постачальники-виробники;
  • постачальники-посередники.
 2. По місцезнаходженню:
  • внутрішні (резидентів);
  • зовнішні (не резидентів).
 3. По відношенню до господарської системи:
  • всередині-системні постачальники;
  • позасистемні постачальники.
 4. За тривалістю встановлення комерційних зв'язків:
  • разові;
  • постійні.

Початкові передумови і зміст стратегії формування товарного забезпечення обороту торгового підприємства.

Формування товарного забезпечення ТО:

 1. Вивчення кон'юнктури ринку закупівель і каналів розподілу товарних ресурсів.
 2. Аналіз надходження і закупівлі товарів.
 3. Планування об'єму і структури товарів.
 4. Визначення методу закупівлі товарів.
 5. Вибір постачальника товарних ресурсів.
 6. Узгодження і укладення договору на закупівлю товару.
 7. Контроль за виконанням договорів і надходженням товарів на підприємство.

Канал розподілу – це сукупність організацій або окремих осіб, які беруть на себе або допомагають передати іншому право власності на конкретний товар або послугу на шляху від виробника до споживача.

Типи посередників в каналах розподілу:

 • ділер – діє від свого імені і за свій рахунок;
 • дістріб'ютер – від чужого імені і за свій рахунок;
 • комісіонер – від свого імені і за чужий рахунок;
 • агент і брокер – від чужого імені і за чужий рахунок.

Типи системного розподілу:

 • інтенсивне;
 • ексклюзивне;
 • селективне.

Методи закупівлі товарів:

 • оптові закупівлі однією партією;
 • оптові закупівлі з періодичною поставкою, узгодженими партіями;
 • оптові закупівлі з отриманням товарів в міру необхідності;
 • разові закупівлі;
 • комбінації перерахованих методів.

Основні критерії вибору:

 • вартість;
 • якість обслуговування.

Додаткові критерії:

 • віддаленість постачальника від споживача;
 • терміни виконання поточних і термінових замовлень;
 • наявність у постачальника резервних потужностей, тобто запасів товарів;
 • організація управлінням якістю у постачальника;
 • стан психологічного в колективі постачальника;
 • ризик страйків;
 • здатність постачальника забезпечити заміну неякісних товарів і забезпечувати післяпродажне обслуговування;
 • кредитоспроможність і фінансове положення постачальника;
 • ризик несумлінності і банкрутства постачальника.

Сукупні витрати підприємства при закупівлі товарів у конкретного постачальника складається з витрат безпосередньо на закупівлю товарів, витрати на транспортування від продавця або постачальника до торгового підприємства.

Якщо доставка здійснюється за рахунок покупця і не входить в базову вартість поставки, витрати на зберігання, витрати на організацію замовлення товарів, витрати на фінансове забезпечення контракту.

Для проведення закупівельних операцій торгового підприємства можуть використовувати різні види контрактів:

 • угода поставки (товарний контракт);
 • угода купівлі-продажу товарів;
 • угода закупівлі с/х продукції;
 • угода комісії і т.д.

Істотним моментом будь-якого договору закупівлі є:

 • визначення предмету договору, тобто виду товарів;
 • кількість і якість товару, який поступає (обов'язковий перелік документів, підтверджуюче його);
 • сума контракту;
 • ціна 1 або партії товарів;
 • порядок розрахунків;
 • місце, час переходу права власності на товар від постачальника до покупця і ін. продукти.

Менеджер бере участь в узгодженні з постачальником таких умов контракту як:

 • ціна 1 і партії товару;
 • порядок розрахунків за товар;
 • графік поставки і розмір однієї партії завезення;
 • розмір штрафних санкцій за невиконані зобов'язання;
 • термін повернення або обміну не реалізованих товарів;
 • участь постачальника у фінансуванні витрат на зберігання не реалізованого товару;
 • повноваження торгового підприємства по переоцінці товарів.

Для проведення контролю за виконанням договорів і надходженням товарів використовується облікові картки по окремих постачальниках або спеціально розробляється комплексні програми.

Оцінка ефективності комерційних контрактів по закупівлі товарів:

 • 1 етап: оцінка можливої роздрібної ціни реалізації товару;
 • 2 етап: визначення оптової ціни закупівлі товарів виходячи з умов комерційного контракту;
 • 3 етап: розрахунок поточних витрат, пов'язаних із закупівлею товару;
 • 4 етап: прогнозування поточних витрат торгового підприємстві на реалізацію товару;
 • 5 етап: розрахунок розміру обов'язкових платежів (податків, зборів, мита);
 • 6 етап: оцінка чистого прибутку по даному контракту;
 • 7 етап: розрахунок показників ефективності здійснення комерційного контракту по закупівлі товарів;
 • 8 етап: експертиза отримання результатів і ухвалення рішення про доцільності запропонованого контракту і його умов.